Stránka:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu/13

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Modlitba v den smíření.

(יום כּפור‎)


Bože svatý! Tobě známo jest, že často bez vlastní viny, v proudu radostí proti Tvým přikázáním svatým chybujeme, avšak Tvé oko vševidoucí a Tvá neskonalá vševědoucnost zná též slabost lidského srdce. Myšlenky naše nikdy Ti nejsou ukryty. Ty patříš v naše nitro a víš, jak snadno můžeme pochybiti. Proto nám Tvá veliká milost, Tvé neskonalé milosrdenství, Tvá nezměrná láska poskytla tento svatý den smíření, abychom upřímně vyznali své hříchy, jich litovali, polepšení slíbili a pak prominutí u Tebe, Otče, vyprositi mohli.

Svaté zákony Tvé přikazují nám, abychom se káli v tento veliký den odpočinku a smysly své od veškerého požitku pozemského odvrátili, abychom pamětlivi byli blaha své duše a odpuštění u Tebe nalezli.

A proto nehodlám jen postem a modlitbou ústy před Tebou se pokořit, ale každé provinění, jež v paměti své shledám, chci vyznati, každého kroku, jenž svedl mne z dráhy ctnosti, chci upřímně politovati a polepšení přislíbiti, aby mi tímto pravým pokáním možno bylo Tvé milostivé odpuštění vyprositi.