Stránka:KROFTA, Kamil. Josef Pekař - 1930.djvu/3

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Josef Pekař.[1]
Kamil Krofta.

Chystaje se promluviti o Josefu Pekařovi, jenž před měsícem dovršil šedesát let svého života, bohatého významnými činy vědeckými i národními, bezděky v mysli zalétám k našemu společnému učiteli, nezapomenutelnému Jaroslavu Gollovi. Nejen proto, že mně bylo dopřáno cti mluviti skoro před čtvrtstoletím o Gollovi, šedesátníku, ve slavnostním shromáždění téhož Historického klubu, který je pořadatelem schůze dnešní. Ke Gollovi mne od Pekaře vede také vzpomínka na rozhovor, který jsem s ním měl také někdy asi před čtvrtstoletím. Goll, o němž jest známo, s jakou láskou a pýchou lnul ke svým žákům, zvláště k těm, od nichž mohl něco ve vědě očekávati, položil mi jednou za společné procházky otázku, koho z jeho žáků pokládám za nejnadanějšího. A když jsem váhal odpověděti, sám mi řekl s rozhodností vylučující všechnu pochybnost, že je to Josef Pekař. On prý zajisté ze všech jeho žáků má nejvíce toho, co podle lidového přísloví nemůže si koupiti ten, komu není dáno shůry. Neváhal jsem hned tenkráte dáti v této věci za pravdu svému učiteli a myslím, že všechna potomní činnost Pekařova potvrdila správnost jeho tehdejšího soudu.

Souhlas s ním vyznívá i z projevů, jež někteří z našich mladších historiků uveřejnili k šedesátým narozeninám Pekařovým. Zcela zřetelně a rozhodně vyslovil to nejbojovnější a nejvášnivější odpůrce některých názorů Pekařových kol. Jan Slavík, jenž svou jubilejní úvahu v Nár. Osvobození z 3. IV.


  1. Historický Klub v Praze vzpomněl šedesátých narozenin svého starosty Josefa Pekaře slavnostní schůzí uspořádanou dne 21. května 1930 ve velkém sále filosofické fakulty. Schůze měla velmi okázalý ráz zevní a svou velkou účastí předních představitelů našeho kulturního života značně připomínala oslavu Gollovu na podzim minulého roku. I na ní se shromáždila valná většina všech pražských historiků od universitních profesorů a ředitelů vědeckých institucí až k posluchačům historie; ve velkém počtu byli přítomni i universitní učitelé všech ostatních oborů v čele s rektorem dr. Matiegkou a děkanem fil. fakulty O. Jiránim; zástupci ostatních vysokých škol v republice (v tom i university ukrajinské a německé), president Č. Akademie, zástupci Národní Rady Čsl. a přečetných korporací národních i vědeckých. Schůzi zahájil místostarosta Klubu prof. J. Lameš: přednášku o prof. Pekařovi pronesl Kamil Krofta; jejím podstatně rozšířeným otiskem jest tento článek. Za polské vědecké korporace promluvil prof. Bujak ze Lvova, za universitu bratislavskou V. Chaloupecký, za brněnskou J. Glücklich, za Ústřední spolek čsl. profesorů ředitel dr. T. Voldřich. Přečetné pražské i mimopražské korporace poslaly pozdravné přípisy. (J. Kl.)