Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/438

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Na to loď neprodleně odplula, takže přítomnost její v zálivu numidském nebyla téměř ani zpozorována.

Když tudíž doktor Antekirtt a soudruzi jeho vystoupili na břeh — a to nikoli na nábřeží tripolském, nýbrž na skalnatém břehu mimo přístav — nebylo to pět Evropanů, kteří vstoupili na půdu vladařství tripolského, nýbrž bylo to pět Orientálů, jejichž kroj nemohl vzbuditi u domorodců pozornosti.

Petr Bathory a Ludvík Ferrato, nejsouce zvyklí přestrojení tomu, byli by se snad prozradili před bystrým pozorovatelem, avšak Pointu Pescadu a Kapu Matifuovi, kteří při kejklířských výkonech svých často musili se přestrojovati, nepůsobil kroj rozpaků ani nesnází.

Co se „Elektriky“ týče, ukryla se za noci mimo přístav v jedné z malých rejd tohoto málo střeženého pobřeží. Tam měla býti přichystána v každém okamžiku, dnem i nocí, k odplutí.

Doktor Antekirtt a soudruhové jeho, když vystoupili na břeh, dali se skalnatým pobřežím směrem k nábřeží, vešli do „brány mořské“ a ocitli se v úzkých ulicích města. První hostinec, který nalezli — mnoho nebylo jich na výběr, — zdál se jim býti dostatečným pro několik dní, ne-li pro několik hodin. Počínali si v něm jako lidé nezámožní, vydávajíce se za prosté kupce tuniské, kteří na cestě své Tripolisem přáli si shlédnouti „slavnost čapí“.

Poněvadž doktor Antekirtt mluvil arabsky právě tak správně, jako i jiné řeči, jimiž se mluví na pobřeží moře Středozemního, nemohla jej ani řeč jeho prozraditi.

Majitel hotelu přijal pět cestujících velmi vlídně, jsa zřejmě potěšen, že se u něho ubytovali. Byl to statný, vysoký muž a velmi hovorný. Hovoře s ním zvěděl doktor Antekirtt záhy věci, které jej přímo zajímaly.

Předem dověděl se, že přibyla před několika dny jakási karavana z Marokka do Tripolisu, zvěděl též, že Sarkany, jenž byl ve vladařství tripolském dobře znám, s karavanou tou přišel a že požívá pohostinství v domě Sidi-Hazama.

Doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato vmísili se proto již několik hodin na to, učinivše vhodná opatření, aby nebyli poznáni, mezi lid, rozložený na planině sung-ettelatské. Procházejíce se, pozorovali dům Sidi-Hazama na okraji oasy menchijské. Tam tedy byla uvězněna Sava Sandorfova.

Od oné doby, kdy dlel doktor Antekirtt v Dubrovníku, nikdy otec a dcera nebyli si tak blízko! V okamžiku tomto však je dělily nepřestupné zdi.