Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/66

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


skému králi Chazaelovi zraněn byl, meškal, aby rány své zahojil. Achasja, král Judský, byl právě Jehórama navštivíti. Hradní ohlásil, že Jéhu přichází, a Jehóram domnívaje se, že přináší zvěst vítěznou, doprovázen králem Achasjou jel mu vstříc a potkal ho na roli Nabotově. Jehóram pozdravil Jehu slovy: „Neseš mír, Jéhu?“ Tento však odpověděl: „Jaky mír, když matka tvá Isebel koná nemravnosti a tolik kouzel?“ Tu obrátil Jehóram a prchal a pravil k Achasjovi: „Zrada, Achasjo!“ Jéhu však napjal luk a šípem zasáhl Jehórama, že ve svém voze klesl. Mrtvola jeho byla pak dle příkazu Jéhuova vržena na role Nabotovo, jak Bůh to vyřkl Éliou, že nevinně prolitá krev Nabotova pomstěna bude na domě Achabově. Také Achasja, král Judský, byl smrtelně zraněn a zemřel v Megidu. Služebníci jeho odvezli ho do Jerusaléma a pochovali v městě Davidově.

Mravnost a čistota srdce. Zvrhlost mravů a kouzelnictví byly neřesti, jež modloslužbou Isebelinou se zakořenily na dvoře Achabově. S modloslužbou jsou vždy spojeny pověra a nedostatek přísných mravů, pročež svaté písmo na mnoha místech varuje před těmito neřestmi: Slovo Boží na Sinaji: „Nesesmilníš“ (7. přikázání) přikazuje, aby život rodinný posvětil se nejvyšší mravnosti. Mravnost spočívá na nevinnosti a čistotě srdce. Mládež má se povždy snažiti tyto ctnosti zachovávati jako svoji nejkrásnější ozdobou.

Svatí buďte, neboť svatý jsem já, Hospodin, Bůh Váš. (3. kn. Mojž. 19. 2.)

§ 101. Jéhu táhl pak do Isreële. Isebel vyhlédajíc z okna královského paláce volala naň: „Neseš mír, Simri, vrahu svého pána?“ Jéhu uzřel u okna několik dvorských služebníků a pravil k nim: „Vrhněte ji dolů!“ Byla dolů sražena a zeď a koně krví její potřísněni. Když pak Jéhu rozkázal, aby pochována byla, poněvadž jest dcerou královskou, byly jenom hlava, ruce a nohy nalezeny. Když o tom byl zpraven Jéhu, pravil: „Totoť jest slovo Hospodinovo,