Stránka:CONAN DOYLE, Arthur - Ztracený svět.djvu/334

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

špendlíkem, abychom se ujistili, že bdíme, když jsme slyšeli tohoto střízlivého a praktického profesora chladným a odměřeným hlasem popisovalti nestvůrné, tříoké ryboještěry a ohromné vodní hady, obývající tyto zakleté vody. Dále se dotkl také Indiánů a zvláštní osady lidoopů, na něž lze pohlížeti jako na další vývojový článek Pithecanthropů z Jávy[1] a kteří se přibližují více než kterýkoliv tvar známý onomu domnělému tvoru, který nazýváme článkem chybícím. Konečně popsal, jsa doprovázen veselostí obecenstva, důmyslný, avšak nejvýš nebezpečný větroplavecký vynález profesora Challengera a po té rozvinul velice pozoruhodný popis, jakým způsobem se výboru konečně podařilo nastoupiti zpáteční cestu k civilisaci.

Každý doufal, že jednání bude teď skončeno a že díky a blahopřání, které pronesl profesor Sergius z upsalské university, se setkají se souhlasem. Avšak záhy bylo zřejmo, že běh událostí se neměl skončiti tak hladce. Jisté známky odporu se jevily každou chvíli po celý večer a teď se konečně zvedl uprostřed dvorany Dr. James Illingworth z Edinburku. Tento učenec se otázal, zdali před resolucí nebude připuštěn opravný dodatek.

»Předseda: ‚Ano, pane, jestliže jest opravný dodatek nutný.’

»Dr. Illingworth: ‚Excellence, opravný dodatek býti musí.’

  1. Zvláštní lidoop, jehož fossilní zbytky byly na Jávě nalezeny. Pozn. překl.