Přeskočit na obsah

Stránka:CONAN DOYLE, Arthur - Ztracený svět.djvu/332

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Tato stránka byla ověřena

vésti k nějakému pokusu, určiti zeměpisnou polohu oné pozoruhodné vysočiny. Když dále popsal všeobecně jejich cestu od hlavní řeky až k době, kdy skutečně dospěli k úpatí skalin, připoutal posluchače svým vypravováním o obtížích, s nimiž se výprava setkala při svých opětovaných pokusech dostati se nahoru a konečně sdělil, jak se jim to se zoufalou námahou podařilo, a jak to stálo život dvou oddaných sluhů, míšenců. (Tento překvapující popis událostí byl výsledkem Summerleeovy námahy, aby zabránil při schůzi všem otázkám.)

»Když pak dovedl obecenstvo v duchu na vrchol vysočiny, kde pak výprava zůstala uvězněna, poněvadž jí spadl most, pokračoval profesor v popisu hrůz i krás této pozoruhodné země. O osobních dobrodružstvích se zmiňoval jen málo, spíše kladl důraz na bohatou kořist vědeckou, týkající se pozorování podivuhodných zvířat, ptáků hmyzu a rostlin na vysočině. Neobyčejně bohatá byla kořist ohledně brouků a motýlů, neboť prvních bylo nasbíráno čtyřicet šest nových druhů, kdežto druhých devadesát čtyři, o to za několik málo týdnů. Zájem obecenstva se ovšem soustředil — a zcela přirozeně — k zvířatům větším a zvláště k těm velikým tvorům, o nichž jsme se domnívali, že dávno vyhynuli. Profesor jich uvedl obsažný seznam a při tom nepochyboval ani trochu, že tento seznam bude velice rozšířen, až bude ono místo podrobeno výzkumům širším. On sám, i jeho druzi, viděli alespoň tucet zvířat většinou