Stránka:Císařská slova.djvu/7

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla ověřena

odmítl vykonání voleb do rady říšské a radil Nám, abychom nastoupili na cesty, kteréž leží vně ústavního prava království a zemí, žezlu Našemu podrobených a jejichžto následování mohlo by vésti toliko k zmatkům, s novým otřásáním práv spojeným.

My jsme sobě dobře vědomi lesku, jímžto koruna Našeho království Českého vážnost a moc Našeho mocnářství obestřela.

My jsme se také na tom ustanovili, království tomu znovu nedílnost a neodcizitelnost země nezrušitelně písemně stvrditi, a tak jako u Našich osvícených předků má korunování korunou Českou Našemu vnitřnímu spojení s národem Českým lesknoucí se význam dáti.

Avšak připomínáme sněmu, že způsob, jak se má země k mocnářovi s poměry, v kteréž obzvláštně sankcí pragmatickou k veškerému mocnářství vešla, netoliko povinnosti koruny, ale i práva v počtu hojném v sobě zavírá,