Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky 1918-1928 (J. Horák).djvu/2

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


 • Bratří Grimmové a počátky českého pohádkosloví. Z dějin české literatury. Sborník statí věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám. 1920. Str. 139—142.
 • Zbytky polštiny v Gemerské župě. Listy filol. XLVIII. 1921, str. 23—30.
 • Podklad lidových bájí v Jiráskově „Lucerně‟. Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek na počest jeho 70. naroz. 1921. Str. 305—323.
 • Martyrium ruských učenců. Nové Athenaeum II. 1921, str. 214—218.
 • Du surnaturel dans les contes slovaques. Revue des Études sla ves II. 1922, str. 104—124; 256—271.
 • Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Podhoří západní. Z úst lidu zapsal J. Kubín. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil — V Praze 1922. [Rozpravy České Akademie věd a umění. Tř. III., č. 51, 52, 57.] Str. 883.
 • Súpis slovenských rozprávok. Vydala Matica Slovenská. Sv. I. 1923. Str. 335. Sv. II. 1924. Str. 494. Sv. III. 1927. Str. 467.
 • Filosof jízdným koněm ženiným. NVČ XVI., 1923, str. 64—80.
 • Hrstka výpisků do ruské gramatiky. Slovanský sborník věnovaný prof. Frant. Pastrnkovi k 70. narozeninám. 1923. Str. 41—43.
 • „Čichám člověčinu — ruský dech, ruskou „kost‟.‟ NVČ XVII., 1924, str. 3—19.
 • Po I. sjezde slovanských geografů a etnografii v Praze. Slov. Přehled 1914—1924. Str. 146—151.
 • Výbor ruských pohádek. Sestavil, mluvnickými poznámkami a slovníčkem opatřil za pomoci S. J. Karcevského —. Sv. I. Bajky a legendy. II. Báchorky. III. Povídky ze života. Pověsti. Str. 298+104. V Praze 1924.
 • Povídka o Papiriovi. Sborník prací věnovaných prof. dru Janu Máchalovi. 1925. Str. 307—311.
 • Zur vergleichenden Märchenkunde. Prager Presse 15. II. 1925.
 • Eine neue Teufelslegende aus dem modernen Russland. ZsVVkde XXXV. 1925. Str. 48.
 • Zur Sage von der Wiederbelebung einas Fisches. ZsVVkde XXXV. 1925. Str. 47.
 • Diskuse o Kubínových pohádkách. Slavia IV., 1925—26, str. 567—572.
 • Slovenská pohádka o dvanácti měsíčkách a její paralely. Album Societatis scientiarum Ševčenkianae Ukrainensium Leopoliensis. 1925.
 • První sběratelé a vydavatelé slovenských pohádek. Slovenská čítanka. II. zcela přepracované vydání. 1925. Str. 618—628. (Zkrácený otisk stati z I. vyd.)
 • Úvodní a závěrečné formule slovanských pohádek. NVČ XIX., 1926, str. 1—16; 75—88; 145—160; 209—224. Tamt. XX., 1927, str. 1—16; 85—100; 181—200.
 • Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Okrají východní. Z úst lidu zapsal Josef Kubín. Vydal a komentářem kriticko-bibliograf. opatřil —. V Praze 1926. [Rozpravy Čes. Akademie věd a umění. Tř. III., č. 62.] Str. 474.
 • Vlčí pastýř. Sborník prací věnovaných prof. dru Václavu Tillovi k 60. naroz. 1927. Str. 159—179.
 • Dem rasenden Reporter in Russland. Ein offenes Schreiben an Нerrn E. E. Kisch. Prager Presse 21. VIII. 1927.
 • Две приповетке о метаморфози спола из околине Солуна. Прилоги за књижевност, jезик, историjy и фолклор. Книга VII. 1927. Str 1—22.
 • Les nombres 9 et 3X9 dans les contes des Slaves de l’Est. Revue des Études slaves VII., 1927, str. 217—223.
 • Výbor ludových rozprávok. Čítanie štud. mládeže slovenskej. Sv. IX. Vyd. Matica Slovenská. 1927. Str. 330.


II.
Úvodní stati a poznámky k sbírkám lidového podání atd.
 • K. J. Erben: Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. Uspoř. J. Horák. Poznámky —. (Žeň z literatur sv. LX.)
 • Ončukov a Sadovnikov: O čem si ruský lid vypravuje. Přel. J. Horák. Poznámky —. (Žeň z literatur. LIX.)
 • B. Sokolov. Věda v sovětském Rusku. 1922. S předmluvou J. P.
 • Tihomir Ostojić: Srbské národní pohádky. Přel. Ant. Beringer. Úvodem