Stránka:Bible česká SZ I.djvu/24

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována
Doslov. — Běžné zkratky.

„Pociťuji, že jest mi v životě tomto potřebí nade všechno obzvláště dvojího, bez čehož by mi bídný tento život byl nesnesitelným. Držán jsa v žaláři svého těla vyznávám, že potřebuji dvojího: pokrmu totiž a světla. A tu jsi tedy mně slabému dal svaté tělo své k posile duše i těla, a za svítilnu nohám mým jsi postavil slovo své. Bez toho dvojího bych ani žíti nemohl, neboť slovo Boží je světlem mé duši a tvá svátost jest mi chlebem života. To dvojí lze nazvati dvěma stoly, kteréž stojí z obou stran v klenotnici církve svaté. Prvni z nich je stůl svatého oltáře, chovající posvátný chléb, a to jest drahocenné tělo Kristovo. Druhý je stůl Božího zákona, obsahující svaté učení, které vyučuje víře pravé a vede bezpečně až za záclonu, kdež jest Nejsvětější. Díky tobě, Pane Ježíši, světlo z věčného světla, za stůl svaté nauky, kterýž jsi nám uchystal svými služebníky, proroky, apoštoly a učiteli.“

V dějinách národa českého shledáváme, že láska k Eucharistii a k bibli byly dvě charakteristické, známky staré duše české. Kéž by tyto dva rysy zdobily každého Čecha XX. věku!

BĚŽNÉ ZKRATKY.

Aug. = Augustin sv.

a. za číslicí verše znamená první jeho část.

b. za číslicí verše znamená druhou jeho část (případně c., d. znamená další jeho části).

b. = biblický.

dosl. = doslovně.

Efr. = Efrem sv.

hebr. = hebrejský text čili znění (buď znění běžné [masoretské] nebo kriticky upravené)

hl. = hlava, kapitola.

Naz. = z Nazianzu (sv. Řehoř).

n. = následující (jedn. čís.).

nn. = následující (množ. čís.).

n. u. m. = na uvedeném místě.

Nys. = z Nyssy (sv. Řehoř).

N. Z. = Nový zákon.

pt. = Pentateuch.

Sam. = Pentateuch samaritánský, hebrejský to originál, kterého užívali Samaritáné.

Srv. = srovnej.

S. Z. = Starý zákon,

v. = verš.

vv. — verše.

    jich výkladům dlužno vzdávati náležitou úctu… Jest příliš neslušno, aby někdo si nevšímal a pohrdal výtečnými díly, jichž naši hojnost zanechali, a kdyby raději volil knihy jinověrců a v nich s hotovým nebezpečím pro zdravou nauku a ne- zřídka na újmu víry hledal vysvětlení míst, na něž katolíci už dávno a velmi dobře soustředili důmysl a sve práce." (Lev XIII. n. u. m.)