Prácheňský zpěvník/Zafoukej, větříčku

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative e' {
 \time 2/4
 \key gis \phrygian
 \repeat volta 2 {e8 gis gis4 b8 cis b4 b8 a fis a gis4 r}
 a8 cis cis cis cis b b4 b8 a a b a gis e4
 e8 gis gis4 b8 cis b4 b8 a fis a gis4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Za -- fou -- kej, vě -- tří -- čku,
 pro ten špás vzhů -- ru,
 je tam ce -- sta da -- le -- ká,
 u -- šla -- pa -- ná, ši -- ro -- ká,
 pla -- ka -- la by pro mě
 mo -- je Na -- ny -- nka!
 }
\addlyrics {
 kam jsem já cho -- dí -- val,
 cho -- dit ne -- bu -- du:
 }

1. Zafoukej, větříčku,
pro ten špás vzhůru,
kam jsem já chodíval,
chodit nebudu:
je tam cesta daleká,
ušlapaná, široká,
plakala by pro mě
moje Nanynka!

2. Kdyby mně Pánbůh dal
tolik tolarů,
abych moh vydláždit
celou dědinu,
dal bych za děvče věrné,
co by bylo upřímné —
ale že ho není,
ani nebude.

3. Kdyby byl Bavorov,
co jsou Vodňany,
dal bych ti hubičku
na obě strany;
ale že je za vodou,
za vodičkou studenou,
nedám ti hubičku
ani jedinou.

Rosalie Staňková, Paračov, *1853, †1940