Prácheňský zpěvník/V protivínském zámku

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative es' {
 \time 3/8
 \key es \major
 es8. g16 g8 g es g bes8. c16 bes8 as g g
 es f4 es8( d) c( bes4) r8
 \repeat volta 2 {
  g'8. bes16 bes8 bes g bes g8. as16 g8 f es16( c) bes8
  es f4 f4. es4 r8
  }
 }
\addlyrics {
 V_pro -- ti -- ví -- nském zá -- mku
 chy -- ti -- li ci -- ká -- nku,
 by -- la he -- zká;
 to ne -- ní ci -- ká -- nka, to je má pa -- ne -- nka
 pro -- ti -- ví -- nská.
 }

V protivínském zámku
chytili cikánku,
byla hezká;
to není cikánka, to je má panenka
protivínská.

Tomáš žofka, Smrkovice, *1879, †1958