Prácheňský zpěvník/Všude slyšet na vše strany

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative e' {
 \time 2/4
 \key c \major
 \repeat volta 2 {e8 e e f g g g c b b a b}
 \alternative { {c4 g} {d'4 c} }
 \repeat volta 2 {e8 e c r c c g r}
 \alternative {  {b a b a a g fis g}  {b a g b c4 r} }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Všu -- de sly -- šet na vše stra -- ny,
 že je po -- sví -- ce -- ní, _ _
 hoj -- taj tum, hoj -- taj tum,
 trá -- da trá -- da trá -- da trá -- da
 trá -- da trá -- da dá.
 }
\addlyrics {
 už dě -- vča -- ta u še -- nty -- še
 sto -- jí vy -- stro -- _ _ je -- ný
 }

1. Všude slyšet na vše strany,
že je posvícení,
už děvčata u šentyše[1]
stojí vystrojený
hojtaj tum, hojtaj tum,
tráda tráda tráda tráda
hojtaj tum, hojtaj tum,
tráda tráda dá.

Rosalie Staňková, Paračov, *1853, †1940

  1. šentyš = nálevní stůl v hostinci