Prácheňský zpěvník/Já mám zahrádečku roubenou

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative bes' {
 \key es \major
 \time 3/4
 bes8. bes16 c8 bes as g bes4 f f
 bes8. d16 d8 d c d es4 bes bes
 \repeat volta 2 { bes8. bes16 g8 bes es4 c8 bes as g f4 }
 \alternative { {d'8 c bes4 as g2 r4} {d'8 c bes4 d, es2 r4} }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Já mám za -- hrá -- de -- čku rou -- be -- nou
 a v_ní roz -- ma -- rýn -- ku sá -- ze -- nou;
 sá -- ze -- la jsem ji pro po -- tě -- še -- ní,
 pěk -- nou ze -- le -- nou, pěk -- nou ze -- le -- nou.
 }

1. Já mám zahrádečku roubenou
a v ní rozmarýnku sázenou;
[:sázela jsem ji pro potěšení,
pěknou zelenou.:]

2. Když mně rozmarýnka rozkvetla,
všem mládencům jsem ji rozdala,
[:jenom jednomu, svýmu milýmu,
jsem ji nedala.:]

3. Můj milý se na mě pohněval,
u muziky k tanci mě nevzal;
k tanci mě nevzal, piva nezavdal —
tak mně udělal.

4. Dělej si navzdory, obrázku,
jen když jsem poznala tvou lásku;
lásku poznala, srdce nedala,
drahý miláčku!

  • Rosalie Pixová, Putim, *1883
  • Anna Babáková, Putim, *1881, †1966