Prácheňský zpěvník/Já jsem přišel k vám

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \key f \major
 \time 2/4
 a8 a g g f4 r c'8 c bes d c4 r
 c8 c bes d c c a f c' c bes d c4 a8 f
 a a g g f4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Já jsem při -- šel k_vám,
 chci po -- vě -- dít vám,
 že se ko -- le -- da na -- stá -- vá:
 kdo -- pak mně co, ou -- vej, dá?
 v_Bet -- lem po -- spí -- chám.
 }

1. Já jsem přišel k vám,
chci povědít vám,
že se koleda nastává:
kdopak mně co, ouvej, dá?
v Betlem pospíchám.

2. V městě Betlémě
leží na seně
ten maličký Ježíšek —
nemá žádný kožíšek,
věru, věřte mně!

3. Kdo mně nedá nic,
ten je z Nezdvořic;
já se na něj zamračím,
jako medvěd zabručím,
pudu od něj pryč.

Rosalie Staňková, Paračov, *1853, †1940