Prácheňský zpěvník/Copak ty myslíš, Andulko moje

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative c' {
 \key f \major
 \time 3/4
 c4 f f f2 g4 a a a a2 a4 bes bes a g2 g4 a f e d2 c4
 \repeat volta 2 {
  a' a f g g e f2 d'4 c2. c4 d bes a a f g2 g8( e) f2 r4
  }
 }
\addlyrics {
 Co -- pak ty my -- slíš, An -- dul -- ko mo -- je,
 a -- bych já jez -- dil kaž -- dej den k_to -- bě?
 Ty mu -- síš, An -- dul -- ko, mo -- je být,
 ty mu -- síš mou vů -- li vy -- pl -- nit.

 }

1. Copak ty myslíš, Andulko moje,
abych já jezdil každej den k tobě?
Ty musíš, Andulko, moje být,
ty musíš mou vůli vyplnit.

2. Kdybych já jezdil ve dne i v noci,
já bych vyjezdil koňovi oči.
Ty musíš, Andulko, moje být,
ty musíš mou vůli vyplnit.

3. Udělám já se hvězdou na nebi
a budu svítit lidem na zemi.
Já nechci, Pepíčku, tvoje být,
já nechci tvou vůli vyplnit.

4. Já znám hvězdáře, ti jsou učení,
ti sehnou hvězdu až k samej zemi.
Ty musíš, Andulko, moje být,
ty musíš mou vůli vyplnit.

5. Udělám já se malou rybičkou,
upluju tobě tichou vodičkou!
Já nechci, Pepíčku, tvoje být,
já nechci tvou vůli vyplnit.

6. Já znám rybáře, ti mají sítě,
oni zaloví, chytili by tě.
Ty musíš, Andulko, moje být,
ty musíš mou vůli vyplnit.

7. Udělám já se bílým holubem
a budu lítat pod širým nebem.
Já nechci, Pepíčku, tvoje být,
já nechci tvou vůli vyplnit.

8. A já znám střelce, ti střílet umí,
každého ptáčka v letu zastřelí.
Ty musíš, Andulko, moje být,
ty musíš mou vůli vyplnit.

9. Udělám já se malým zajíčkem,
uteču tobě hustým lesíčkem;
já nechci, Pepíčku, tvoje být,
já nechci tvou vůli vyplnit.

10. Až pudem spolu do chrámu Páně,
tam sobě pravé ruce podáme;
tenkrát chci, Pepičku, tvoje být,
tenkrát chci tvou vůli vyplnit.

V. Ciboch, Ražice, *1875, †1950