Prácheňský zpěvník/Celej den se, má panenko

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative b' {
 \time 2/4
 \key e \major
 b8 b b cis b b b gis a4 fis8( gis) a4 r
 \repeat volta 2 {
  dis8 dis dis e dis dis dis cis b4 a
  }
 \alternative { {b r} {gis r8 gis16( a)} }
 b16 b b b cis8 cis b r16 b gis8 gis a a fis gis a4 r8 b16( cis)
 dis8 dis dis dis dis4. cis8 b b a b gis4 r
 }
\addlyrics {
 Ce -- lej den se, má pa -- nen -- ko,
 tě -- ší -- vám,
 až při -- je -- du na ko -- ní -- čku
 ve -- čer k_vám, k_vám, _
 ta -- ra da -- da da -- ta try -- ta -- da -- ta,
 dy -- ta da -- ta da _
 ta -- ra -- da -- da da -- ta try -- ta -- da -- ta da
 }

1. Celej den se, má panenko,
těšívám,
[:až přijedu na koníčku
večer k vám:]
tara dada data ...

2. Ještě víc se, má panenko,
těšívám,
[:až si tebe jednou navždy
vezmu k nám:]
tara dada data ...

Zdeněk Ťupa, hudebník, Písek, 60 let