Nikola Tesla (Fait)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nikola Tesla
Autor: Emanuel Fait (jako Em. Fait)
Zdroj: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, ročník 19, číslo 3., S. 155.
online…
Vydáno: 1890
Licence: PD old 70
Související: Autor:Nikola Tesla
Sepsal
Em.Fait, professor v Praze.

Nikola Tesla. „Glas Crnogorca“ ze dne 3. prosince m. r. přinesl obšírný článek o mladém, nadaném vynálezci z oboru elektrotechniky, Nikolu Teslovi, který v severní Americe vedle Edisona mezi přední pracovníky na tomto poli se staví. Nebude snad zbytečným, upozorníme-li naše čtenářstvo v krátkosti na tohoto muže, pocházejícího z krve bratrského nám národa srbského.

Nikola Tesla narodil se ve vesnici Smiljanu nedaleko Gospiće r. 1856; otec jeho byl pravoslavným knězem. Bystrý mladík dostal počátečné vzdělání doma, nižší realku navštěvoval v Gospići (v chorvatském Přímoří), vyšší v Karlovci, po maturitě odebral se na technické školy v Štýrském Hradci a odtamtud rozhodl se přejíti do naší Prahy, aby svá studia dokončil. Na krátkou dobu prodléval v Pešti a již tehdy vzbudil pozornost některými opravami na strojích elektrických, by byl sesílen proud. Umínil si, zdokonaliti se ve hlavním městě francouzském a v Londýně, ze kterýchž měst počal dopisovati si se svými přátely v Americe a po krátkém vyjednávání také toho dosáhl, že byl přijat za assistenta v pracovně slavného Edisona (r. 1884). V tomto úřadě setrval dvě léta a, shledávaje v tom svůj prospěch, zařídil se samostatně.

Tesla jest vysoké hubené postavy, ale kostnatý, ve společnosti jest příjemný a zábavný, mluví plynně anglicky, francouzsky, italsky, německy, arci že nezapomněl ani rodného srbského jazyka. Dovede lehce citovati úryvky z básní Byronových, Shakespearových, Leopardia, Njeguše, Huga, Schillera i národní písně domácí, tak že snadno obrátí rozmluvu na rozmanité předměty.

Nejvíce pozornosti vzbudil svým vynálezem motoru, v němž užívá se za hnací sílu střídavých proudů elektřiny. Odborné časopisy americké „Electrical review“, „Modern Light and Heat“, „Electrical World“ i jiné chválí jednomyslně, že tento vynález učiní rozhodný pokrok v elektrotechnice, neboť uskutečňuje myšlenku, kterou sám bystroduchý Edison prohlašoval za pošetilou. Stroj jest tak jednoduchý, že obsluha jeho vyžaduje asi tolik péče a dovednosti, jako mazání kol u lokomobily.

Tesla vymohl si již celou řadu patentů, jež mu vesměs značný roční důchod pojišťují, — 14 jeho různých motorů slouží k transmisi síly a transformaci elektřiny, 7 patentů týká se rozmanitých strojů elektrických, lamp a p., konečně má výsadu na dva thermomagnetické přístroje. Viděti z toho, že od mladého vynálezce lze mnoho ještě očekávati.