Index:Aristotelova kniha O básnictví.djvu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Autor Aristotelés, překlad Pavel Julius Vychodil
Název O básnictví
Rok vydání 1892
Vydavatelství
Obálka
Aristotelova kniha O básnictví.djvu
Strany 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Poznámky [Ξ]

Obsah

 • Hlava 1: Úloha spisu … 1
 • Hlava 13: Rozdíly umění založené ve společném pojmu nápodoby
  • Hlava 1: V čem se umění shodují, v čem různí; tré prostředků vytvářecích; jak jich která uměna užívá … 2—7
  • Hlava 2: Předmět nápodoby (idenlisace a protiva její) kterak rozhoduje o rázu umění … 78
  • Hlava 3: Způsob nápodoby, kterak rozhoduje o rázu uměn; drama, odkud prý má jméno a kde povstalo … 89
 • Hlava 4: Původ uměny a vývoj druhů básnických dle různých povah; dále dějinný rozvoj jejich dle okolností; Aischylos, Sofokles … 912
 • Hlava 5: Vývoj a podstata komedie … 1214
 • Hlava 622: Tragedie
  • Hlava 6: Bytnost. Části výměru; pojem jejich a důležitost … 1418
 • Děj … 7—11; 13—14; 15 54 b 8—18
  • Hlava 7: Jaký má býti co do velikosti; celistvost, přehlednost; hranice velikosti … 19
  • Hlava 8: Jaký má býti co do jednoty; na čem tato spočívá; vady básníků v té příčině … 2021
  • Hlava 9: Poměr jeho k dějepisu; možnost a pravděpodobnost; jak nakládati s danou látkou; jak má se děj rozvíjeti vzhledem k účinku tragickému … 2122
  • Hlava 10: Druhy jeho; na čem se který zakládá … 2224

[Ξ]

  • Hlava 11: Obrat a poznání; kolikero na počet a co do hodnoty; celkový přehled částí děje … 2325
 • Hlava 12: Díly tragedie co do kolikosti2526
  • Hlava13: Zákony skladby děje; hrdinové co do povah; přechod kolikerý a který nejlepší; Euripides v tom vzorem … 2628
  • Hlava 14: Jak dudělá se tragedie umělecky svého účinku; hrozno, strastno; strázeň, poznání, obrat ve přechodě; nejlopší přechod v té přičině … 2831
 • Hlava 15: Povahy, jaké mají býti
  • Hlava 15: Idealisace a rozuzlení v děje … 3133
  • Hlava 16: Poznání; počet a hodnota; doklady … 3335
  • Hlava 17: Rady platné při skladbě děje … 3536
  • Hlava 18: Zauzlení, rozuzlení; druhy tragedie; vady rozl. skladeb co do rozsahu a jednoty; poměr sboru ku hře … 3639
 • Hlava 19: Myšlenky v tragedii a řečnictví; rozdíl … 3940
 • Hlava 1922: Mluva
 • Hlava 2324: Epopoia. Společné a různé živly v epop. a trag.; délka, rozměr; jednotlivé přednosti a krásy z Homera doloženy … 4751
 • Hlava 25: Záhady kritické (v trag. i v epop.) a řešení jich … 5156
 • Hlava 26: O přednosti tragiky před epikou; námitky a vývraty … 5658