Gotický hrad Fryštát v Karviné/Léno českých králů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Roku 1327 se Fryštátský hrad stal Lénem českých králů, a to když kníže Kazimír I., Měškův syn, vzdal Lenní hold českému králi Janu Lucemburskému, čímž se spolu s dalšími Slezskými knížectvími stalo Těšínsko součástí zemí Koruny české.

Fryštátský hrad byl i v jiných obdobích své existence spřízněn s českými králi:

⦁ 1287/91 - v době, kdy kníže Měšek III. Opolský postavil Fryštátský hrad, narodila se mu dcera Viola, která se roku 1305 provdala za českého krále Václava III. Přemyslovského a stala se tak českou královnou Violou Alžbětou Přemyslovskou

⦁ 1327 - Měškův syn Kazimír I. vzdal Lenní hold českému králi Janu Lucemburskému a uvedl Fryštát v Léno českých králů. Později byla tato Lenní smlouva ve Fryštátě notářsky ověřena

⦁ Kazimírův syn Přemysl I. Nošák, který měl na Fryštátském hradě zřízenou knížecí kancelář, působil v diplomatických službách českého krále a římského císaře Karla IV. a zastupoval jeho syna, krále Václava IV.

⦁ Přemyslova snacha, kněžna Eufemie Mazovská (Ofka), která kolem roku 1420 přeměnila Fryštátský hrad v okázalou rezidenci kam roku 1431 přesídlila a přesunula hlavní sídlo knížectví, byla příbuznou českého krále Vladislava Jagellonského

⦁ Eufemiin vnuk, slezský hejtman a kníže Kazimír II., který se na Fryštátském hradě zřejmě narodil, kde vyrůstal a první dekádu své dlouhé vlády odsud vládl, a který gotický hrad roku 1514 přeměnil v komfortní renesanční sídlo, se oženil s Johanou Minsterberskou, vnučkou českého krále Jiřího z Poděbrad

⦁ Roku 1571, po vymření fryštátských Piastovců, převzal Fryštátský hrad jako své léno, český král a římský císař, Maxmilián II. Habsburský

⦁ V 17. století zde sídlící rod římských knížat, hrabat Gaschinů, byl nejvyšším zástupcem českého krále ve Slezsku

⦁ Roku 1877 se hrabě Jiří Larisch - Mönnich oženil s neteří císařského páru Alžběty (Sissi) a Franze Josefa, baronkou Marií Louisou z Wallersee

⦁ Na přelomu 19. a 20. století byl Fryštátský zámek několikrát navštíven rakouským nástupníkem trůnu, Ferdinandem d' Este

⦁ 1930 - Fryštáský zámek navštívil první československý president T.G. Masaryk

⦁ 1991 - Fryštátský zámek navštívil první český president Václav Havel