Gotický hrad Fryštát v Karviné/Kníže Boleslav II. Fryštátský

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

První kníže z fryštátské linie Těšínských Piastovců. Narodil se asi v roce 1425 a zemřel 4. října 1452. Jeho otcem byl Těšínský kníže Boleslav I. a matkou kněžna Eufemie Mazovská, která přesídlením na Fryštátský hrad dala vzniknout fryštátské rodové linii. Boleslav II. zde prožil svůj život, oženil se, zplodil potomky a zemřel. Město Fryštát roku 1447 obdařil četnými privilegii a učinil z něj největšího konkurenta Těšína. Boleslav podporoval Polské království a roku 1449 byl zvolen soudcem sporu mezi polským králem Kazimírem IV. a českou šlechtou. Fryštátská Piastovská linie, počínaje Eufemií Mazovskou, měla příbuzenský vztah s českými a polskými králi. Eufemie patřila do královského rodu Jagellonců a její syn Vladislav se na těchto dvorech také často pohyboval. I kněžna Anna Bielská, kterou si Boleslav II. roku 1448 vzal za manželku, byla součástí Jagellonského královské dinastie. Kde se jejich svatba uskutečnila nevíme, ale jistě se ve Fryštátě, Boleslavově sídle, uskutečnila velká svatební hostina. Z manželství, které trvalo jen 4 roky, vzešli tři potomci - Kazimír II., Žofie a Barbara. Dcera Žofie dostala jméno po polské královně Žofii Litevské a provdala se za knížete Viktorína, syna českého krále Jiřího z Poděbrad. Syn Kazimír II. se stal jedním z největších politiků Piastovské dinastie, kterou začal budovat ještě za svého pobývání ve Fryštátě. Pohyboval se na královských dvorech Jagellonců v Praze i v Krakově. Byl ženat s kněžnou Johanou, vnučkou českého krále Jiřího z Poděbrad.