Drobné verše/Otče náš!

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Otče náš!
Autor: Karel Alois Vinařický
Zdroj: VINAŘICKÝ, Karel Alois. Drobné verše. Nové Město nad Metují: Bohdan Böhm, 1887. s. 7–8.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Dítě klečí, ruce spíná:
za ním v bílém jasném kroji
    anděl stojí.
Dítě modlitbu počíná:

„Bože, otče náš,
jenž na nebi obýváš,
    pochváleno
buď Tvé jméno
ve Tvém království!
Jako svatí na nebi
s anděly Tě velebí,
i má duše Tebe ctí.
Poslušná chce býti Tvé
    vůle přesvaté!
Dej, co lidem třeba,
vezdejšího chleba!
Odpusť, jest-li pochybíme;
i my také těm,
kdož nám činí protivenství
z lásky k Tobě odpustíme.
Pomoz nám v nebezpečenství!
Hříchu zlého zbaveni,
dejž ať dobrým andělem
do nebe jsme vedeni!
Amen, staň se vůle Tvá!“

„Amen!“ anděl zašeptá,
a ta slova svije u věnec
a uvitý růženec
nesa v nebe odletí
a jej klade Bohu k oběti.