Autor:Stanislav Chittussi

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Stanislav Chittussi popř. Chitussi (1879–??) byl český soudce a překladatel.

Narodil se v Praze-Starém Městě jako syn truhláře Adolfa Chittussiho (1841-??) původem z Ronova nad Doubravou.[1][2] (Ze stejného města pocházel i malíř Antonín Chittussi, ale podle záznamů v matrice nebyli blízcí příbuzní.) Vystudoval pražskou právnickou fakultu[3] a po vykonání praxe[4] byl roku 1917 jmenován soudcem.[5] Toto povolání zastával i v meziválečném období.[6]

Ve 20. a 30. letech uveřejnil několik překladů z angličtiny.[7]

Dílo[editovat]

Překlady[editovat]

Reference[editovat]

  1. Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských obyvatel, list 87 • 1841 • Chitussi, Adolf
  2. Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených u sv. Ducha, sign. DUCH N12, s. 168
  3. Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II., strana 837, Chittussi Stanislav
  4. Auskultanten-Ernennungen. Prager Tagblatt, 24.08.1905, roč. 29, č. 232, večerní vydání, s. 2
  5. Ernennungen und Versetzungen. Juristische Blätter, 26.08.1917, roč. 46, č. 34, s. 403
  6. Věstník ministerstva spravedlnosti, 15.07.1926, roč. 8, č. 6-8, s. 108
  7. Památník národního písemnictví, Kartotéka Jaroslava Kunce, Chittussi Stanislav