Autor:Saul Isaac Kaempf

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Saul Isaac Kaempf (asi 1818—1892) byl německy mluvící rabín a spisovatel náboženské literatury. Pocházel z pruského Lešna (dnes v Polsku). Studoval náboženství na rabínské škole v Poznani a jazykovědu, historii, filosofii a pedagogiku na univerzitě v Halle, kde promoval r. 1844 s titulem doktora filosofie. Na podzim následujícího roku vystoupil s kázáním v pražské synagoze a krátce poté byl místní židovskou komunitou zvolen rabínem. Pokračoval ve studiu na pražské univerzitě, kde byl roku 1850 jmenován docentem semitských jazyků a literatury a v roce 1858 mimořádným profesorem. Vydal řadu teologických, jazykovědných a filosofických publikací. Za zásluhy v oblasti pedagogiky byl roku 1885 jmenován vládním radou.

Dílo[editovat]

Reference[editovat]

  • Regierungsrath Prof. Dr. S. I. Kaempf gestorben. Prager Tagblatt, 17.10.1892, roč. 17, č. 286, s. 2-3. Dostupné online.
  • Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 107 • 1814 • Kaempf, Saul Isak. Dostupné online. - uvádí datum narození 6. května 1814
  • Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 259, obraz 511. Dostupné online. - uvádí rok narození 1815