Autor:Laurence Binyon

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Laurence Binyon (1869–1943) byl anglický básník a dramatik.

Jan Blahoslav Čapek v článku Z nové anglické lyriky (Host, 1. června 1925) na str. 277 uvádí:

Básník-gentleman. Mdlá gradace jeho veršů nemá pravého vnitřního vznosu ani eruptivní imaginace, Binyon není básníkem dobyvatelským. Síla jeho je v jeho mocné schopnosti prožívání a v hřející sympatii, do jejíhož kruhového objetí sdružuje vše, co žije. Tato vnitřní mocnost sympatická, být lidem co nejblíže, je hlavní faktor, utvářející typ Binyonův; na základě toho ustaluje se Binyon jako básník důvěrné srozumitelnosti a pospolité lidskosti. Ale tento živý sympatism, tato vášeň srozumitelnosti vede básníka, jenž není úplně svéprávným tvůrcem, příliš k obecnému normálu a k rozpovídané banalitě. Je to ovšem typicky anglické, je to část bytostného anglického rysu, jejž možno nazvat individualistickým humanismem. Ale u Binyona je to Pyrrhovo vítězství: Tají a zahřívají se prameny lidství — a lyrický živel vysýchá. Ve válce stává se Binyon mluvčím doby, v záplavě řinčivé poesie přichází s vážným voláním a odpovědným, ukázněným nacionalismem. Z pathosu se propaluje k lyrice vnitřního souznění a nejčistšího soucítění, jeho verše chtějí potěšit smutné a napřímit slabé, jako u nás Dykovy. Známá báseň „Padlým“ vyjadřuje vznešeným způsobem úzký cit společenství živých i mrtvých. Zvroucněním a rozlitím neosobní sympatie rostou Binyonovy verše z chudoby abstrakcí a deskripcí k čistším útvarům lyrickým.

Díla o autorovi[editovat]