Autor:Julius Philipp

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Julius Jakob Philipp (1846–1926)[1][2] byl český středoškolský profesor. Nejprve vyučoval na průmyslové škole v Jindřichově Hradci. Odtud byl roku 1882 přeložen do Náchoda, aby zde založil tkalcovskou školu. Tu pak vedl až do roku 1913, kdy odešel do důchodu.[3]

V září 1887 získal zlatou medaili města Jaroměře za výsledky vyučování tkalcovství.[4] V červnu 1894 byl oficiálně jmenován ředitelem školy (do té doby byl pouze „správcem“).[5] Roku 1903 mu byl udělen rytířský řád Františka Josefa I.[6] V srpnu 1915 byl zmiňován jako vládní rada a člen městské rady v Náchodě.[7]

S velkou pravděpodobností je spoluautorem německy psané práce Neue Damastmaschine ; oesterreichisches Patent No. 32996 des Semi Sušický in Náchod, Böhmen (1908).[8]

Dílo[editovat]

Ottův slovník naučný[editovat]

Přispíval do Ottova slovníku naučného pod značkou Ppp. Je autorem hesel:

Reference[editovat]

  1. Úmrtí. Nové směry, 23.12.1926, roč. 8, č. 50, s. 4. online – Národní knihovna České republiky pouze v prostorách NK ČR (útržek se zobrazí po vyhledání hesla "Philipp").
  2. Matrika zemřelých v Náchodě, 1913-1931, s. 309, záznam 118, uloženo a digitalizováno ve Státím oblastním archivu Zámrsk. Viz Wikimedia Commons, popř. stránky archivu.
  3. Osmdesátiny. Národní listy, 23.02.1926, roč. 44, č. 54, s. 5. online – Národní knihovna České republiky.
  4. Krajinská hospodářská a průmyslová výstava v Jaroměři. Národní listy, 06.09.1887, roč. 27, č. 244, s. 5. online – Národní knihovna České republiky
  5. Telefonické zprávy „Nár. Listů“, Národní listy, 22.06.1894, roč. 34, č. 170, s. 1. online – Národní knihovna České republiky
  6. Obnova, 22.06.1894, roč. 9, č. 50, s. 5. online – Národní knihovna České republiky pouze v prostorách NK (útržky se zobrazí po vyhledání hesel "Philipp" a "dostalo").
  7. Z Náchoda. Národní listy, 15.08.1915, roč. 55, č. 225, s. 4. online – Národní knihovna České republiky.
  8. Viz záznam v katalogu NK ČR