Šablona:Šachovnice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Účel[editovat]

Používá se pro zobrazení šachového diagramu.

Použití[editovat]

{{Šachovnice
| <zarovnání> (parametr 1)
| <nadpis>  (parametr 2) 
| size =
| clear =
| numbers =
| letters =
| <a8> | <b8> | ... | <h8> (parametr 3 až ...
| <a7> | <b7> | ... | <h7>
...
| <a1> | <b1> | ... | <h1> ( ... parametr 66)
| <popisek> (parametr 67)
| reverse = 
| solution =
}}

Lze také použít alternativní syntaxi (viz #Alternativní zápis: FEN níže):

{{Šachovnice
| fen =
| align =
| clear = 
| header = 
| footer =
| size =
| numbers =
| letters =
| reverse =
| solution =
}}

Parametery[editovat]

<zarovnání>
horizontální zarovnání (floating) celého diagramu, fungují hodnoty tright, tleft, center (lze ponechat prázdné);
<nadpis>
text, který se zobrazí nad diagramem (lze ponechat prázdné);
size=
velikost políčka v pixelech (automaticky nastaveno na 26);
clear=
ukončí obtékání, lze použít hodnoty right, left, both a none (default);
numbers=
určuje, zda a kde se mají zobrazit čísla řádků; možné hodnoty: left, right, both (default) nebo neither (=nezobrazovat; stejně tak je-li zadán prázdný řetězec);
letters=
určuje, zda a kde se mají zobrazit písmena označující sloupce; možné hodnoty: top, bottom, both (default) nebo neither (= nezobrazovat; stejně tak je-li zadán prázdný řetězec);
<a8>, <b8>, ... <h1>
symbol zobrazený na příslušném poli šachovnice, vysvětlení níže;
<popisek>
text, který se zobrazí pod diagramem (nepovinné);
reverse=
otočení šachovnice;
solution=
řešení šachové úlohy, zobrazí se jako skrytý text pod popiskem;

Zápis kamenů[editovat]

Kameny se zapisují písmeny podle následující notace:

 • Chess kll45.svg Chess kld45.svg Chess kdl45.svg Chess kdd45.svg k = král (king)
 • Chess qld45.svg Chess qll45.svg Chess qdd45.svg Chess qdl45.svg q = dáma (queen)
 • Chess rll45.svg Chess rld45.svg Chess rdl45.svg Chess rdd45.svg r = věž (rook)
 • Chess bld45.svg Chess bll45.svg Chess bdd45.svg Chess bdl45.svg b = střelec (bishop)
 • Chess nll45.svg Chess nld45.svg Chess ndl45.svg Chess ndd45.svg n = jezdec (knight)
 • Chess pld45.svg Chess pll45.svg Chess pdd45.svg Chess pdl45.svg p = pešec (pawn)

Dostupné jsou i některé kameny z exotických variant šachu:

 • Chess all45.svg Chess ald45.svg Chess adl45.svg Chess add45.svg a = arcibiskup (kombinace jezdce a střelce)
 • Chess cld45.svg Chess cll45.svg Chess cdd45.svg Chess cdl45.svg c = kancléř (chancellor) (kombinace jezdce a věže)
 • Chess fll45.svg Chess fld45.svg Chess fdl45.svg Chess fdd45.svg f = obrácený král (fers)
 • Chess gld45.svg Chess gll45.svg Chess gdd45.svg Chess gdl45.svg g = obrácená dáma (grasshoper, cvrček)
 • Chess mll45.svg Chess mld45.svg Chess mdl45.svg Chess mdd45.svg m = obrácená věž
 • Chess eld45.svg Chess ell45.svg Chess edd45.svg Chess edl45.svg j(e) = obrácený střelec
 • Chess sll45.svg Chess sld45.svg Chess sdl45.svg Chess sdd45.svg N(s) = obrácený jezdec
 • Chess hld45.svg Chess hll45.svg Chess hdd45.svg Chess hdl45.svg h = obrácený pěšec
 • Chess zll45.svg Chess zld45.svg Chess zdl45.svg Chess zdd45.svg z = šampion
 • Chess wld45.svg Chess wll45.svg Chess wdd45.svg Chess wdl45.svg w = čaroděj (wizzard)
 • Chess tll45.svg Chess tld45.svg Chess tdl45.svg Chess tdd45.svg t = šašek
 • Chess Gld45.svg Chess Gll45.svg Chess Gdd45.svg Chess Gdl45.svg G = žirafa (giraffa)
 • Chess Ull45.svg Chess Uld45.svg Chess Udl45.svg Chess Udd45.svg U = jednorožec (unicorn)
 • Chess Zld45.svg Chess Zll45.svg Chess Zdd45.svg Chess Zdl45.svg Z = zebra
 • Chess elg45.svg Chess edg45.svg e = slon (elephant)
 • Chess slg45.svg Chess sdg45.svg s = loď (ship)

Prázdné pole lze zapsat pomocí podtržítek, mezer nebo ponechat nevyplněné. Pro snadnější orientaci v kódu zobrazeném neproporcionálním písmem je vhodné použít dvě mezery.

 • Chess d45.svgChess l45.svg <mezera> = prázdné pole

Zápis barev[editovat]

Uvedená písmena se kombinují s označením barvy:

 • l = bílý ((light)
 • d = černý (dark)
 • g = zelený (green)
 • r = červený (red)
 • y = žlutý (yellow)

Zápis kl tedy zobrazí bílého krále, zápis nd černého jezdce.

Zelenou, červenou a žlutou barvu nelze použít u některých exotických kamenů

Jiné značky[editovat]

Lze také použít xx pro černý křížek, ox pro bílý křížek, xo pro černé kolečko nebo oo pro bílé kolečko.

 • Chess xxd45.svgChess xxl45.svg xx = černý křížek
 • Chess oxd45.svgChess oxl45.svg ox = bílý křížek
 • Chess xod45.svgChess xol45.svg xo = černé kolečko
 • Chess ood45.svgChess ool45.svg oo = bílé kolečko

Pro naznačení směru pohybu na šachovnici lze použít šipky:

 • Chess uld45.svgChess ull45.svg ul = vlevo nahoru (up & left)
 • Chess uad45.svgChess ual45.svg ua = nahoru (up arrow)
 • Chess urd45.svgChess url45.svg ur = vpravo nahoru(up & right)
 • Chess lad45.svgChess lal45.svg la = vlevo (left arrow)
 • Chess rad45.svgChess ral45.svg ra = doprava (right arrow)
 • Chess dld45.svgChess dll45.svg dl = doleva dolů (down & left)
 • Chess dad45.svgChess dal45.svg da = dolů (down arrow)
 • Chess drd45.svgChess drl45.svg dr = doprava dolů (down & right)
 • Chess lrd45.svgChess lrl45.svg lr = doleva a doprava (left & right)
 • Chess udd45.svgChess udl45.svg ud = nahoru a dolů (up & down)
 • Chess dbd45.svgChess dbl45.svg db = ve směru černé hlavní diagonály (diagonal black)
 • Chess dwd45.svgChess dwl45.svg dw = ve směru bílé hlavní diagonály (diagonal white)

Čísla lze na pole umístit pomocí x0 pro 0, x1 pro 1, …, x9 pro 9.

 • Chess x0d45.svgChess x0l45.svg x0
 • Chess x1d45.svgChess x1l45.svg x1
 • Chess x2d45.svgChess x2l45.svg x2
 • Chess x3d45.svgChess x3l45.svg x3
 • Chess x4d45.svgChess x4l45.svg x4
 • Chess x5d45.svgChess x5l45.svg x5
 • Chess x6d45.svgChess x6l45.svg x6
 • Chess x7d45.svgChess x7l45.svg x7
 • Chess x8d45.svgChess x8l45.svg x8
 • Chess x9d45.svgChess x9l45.svg x9

Alternativní zápis: FEN[editovat]

{{Šachovnice|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
e7 černý pěšec
f7 černý pěšec
g7 černý pěšec
h7 černý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Namísto použití pozičních parametrů je možné popsat situaci na šachovnici Forsyth–Edwardsovým zápisem (FEN) pomocí parametru fen=…. Výchozí postavení šachové hry lze v této notaci zapsat jako rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR (čísla udávají počet prázdných polí).

{{Šachovnice|fen=rnbqkbnr/acfghzwt/8/8/8/8/ACFGHZWT/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý arcibiskup
b7 černý kancléř
c7 černý obrácený král
d7 černý obrácená dáma
e7 černý obrácený pěšec
f7 černý šampion
g7 černý kouzelník
h7 černý šašek
a2 bílý arcibiskup
b2 bílý kancléř
c2 bílý obrácený král
d2 bílý obrácená dáma
e2 bílý obrácený pěšec
f2 bílý šampion
g2 bílý kouzelník
h2 bílý šašek
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

V zápisu FEN lze použít i většinu figur z exotických šachů; nelze však použít převráceného jezdce, který je zapisován pomocí velkého N (FEN používá velká a malá písmena k rozlišení barvy kamene). Příklad šachovnice s pěšáky nahrazenými figurkami exotických šachů:

Zobrazení šachovnice z pohledu černého[editovat]

{{Šachovnice|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft|reverse=true}}
hgfedcba
1
Chessboard480.svg
h1 bílý věž
g1 bílý jezdec
f1 bílý střelec
e1 bílý král
d1 bílý dáma
c1 bílý střelec
b1 bílý jezdec
a1 bílý věž
h2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
a2 bílý pěšec
h7 černý pěšec
g7 černý pěšec
f7 černý pěšec
e7 černý pěšec
d7 černý pěšec
c7 černý pěšec
b7 černý pěšec
a7 černý pěšec
h8 černý věž
g8 černý jezdec
f8 černý střelec
e8 černý král
d8 černý dáma
c8 černý střelec
b8 černý jezdec
a8 černý věž
1
22
33
44
55
66
77
88
hgfedcba

Pomocí parametru reverse=true lze „otočit“ šachovnici a zobrazit ji z pohledu černého, tzn. pole h8 vlevo dole a pole a1 vpravo nahoře:

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Šachovnice

Syntaktická chyba v JSON.

Příklady použití[editovat]

Kód Výsledek Poznámka
{{Šachovnice|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
e7 černý pěšec
f7 černý pěšec
g7 černý pěšec
h7 černý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
{{Šachovnice
|
|
|
rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|
pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|
rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|
}}
{{Šachovnice
|
|
|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl
}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
e7 černý pěšec
f7 černý pěšec
g7 černý pěšec
h7 černý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Oba zápisy šablony jsou rovnocenné, liší se jen způsobem rozvržení zdrojového kódu.
{{Šachovnice
|
|
|
 8 rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|
 7 pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|
 6  | | | | | | | |
 5  | | | | | | | |
 4  | | | | | | | |
 3  | | | | | | | |
 2 pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|
 1 rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|=

  a b c d e f g h
}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
e7 černý pěšec
f7 černý pěšec
g7 černý pěšec
h7 černý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Pro snadnější orientaci v kódu lze přidat označení řádků a sloupců způsobem, který nemá na výsledný diagram vliv.