Šablona:Šachovnice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
abcdefgh
8
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Účel[editovat]

Používá se pro zobrazení šachového diagramu.

Použití[editovat]

{{Šachovnice
| <zarovnání> (parametr 1)
| <nadpis>  (parametr 2) 
| size =
| clear =
| numbers =
| letters =
| <a8> | <b8> | ... | <h8> (parametr 3 až ...
| <a7> | <b7> | ... | <h7>
...
| <a1> | <b1> | ... | <h1> ( ... parametr 66)
| <popisek> (parametr 67)
| reverse = 
| solution =
}}

Lze také použít alternativní syntaxi (viz #Alternativní zápis: FEN níže):

{{Šachovnice
| fen =
| align =
| clear = 
| header = 
| footer =
| size =
| numbers =
| letters =
| reverse =
| solution =
}}

Parametery[editovat]

<zarovnání>
horizontální zarovnání (floating) celého diagramu, fungují hodnoty tright, tleft, center (lze ponechat prázdné);
<nadpis>
text, který se zobrazí nad diagramem (lze ponechat prázdné);
size=
velikost políčka v pixelech (automaticky nastaveno na 26);
clear=
ukončí obtékání, lze použít hodnoty right, left, both a none (default);
numbers=
určuje, zda a kde se mají zobrazit čísla řádků; možné hodnoty: left, right, both (default) nebo neither (=nezobrazovat; stejně tak je-li zadán prázdný řetězec);
letters=
určuje, zda a kde se mají zobrazit písmena označující sloupce; možné hodnoty: top, bottom, both (default) nebo neither (= nezobrazovat; stejně tak je-li zadán prázdný řetězec);
<a8>, <b8>, ... <h1>
symbol zobrazený na příslušném poli šachovnice, vysvětlení níže;
<popisek>
text, který se zobrazí pod diagramem (nepovinné);
reverse=
otočení šachovnice;
solution=
řešení šachové úlohy, zobrazí se jako skrytý text pod popiskem;

Zápis kamenů[editovat]

Kameny se zapisují písmeny podle následující notace:

 • k = král (king)
 • q = dáma (queen)
 • r = věž (rook)
 • b = střelec (bishop)
 • n = jezdec (knight)
 • p = pešec (pawn)

Dostupné jsou i některé kameny z exotických variant šachu:

 • a = arcibiskup (kombinace jezdce a střelce)
 • c = kancléř (chancellor) (kombinace jezdce a věže)
 • f = obrácený král (fers)
 • g = obrácená dáma (grasshoper, cvrček)
 • m = obrácená věž
 • j(e) = obrácený střelec
 • N(s) = obrácený jezdec
 • h = obrácený pěšec
 • z = šampion
 • w = čaroděj (wizzard)
 • t = šašek
 • G = žirafa (giraffa)
 • U = jednorožec (unicorn)
 • Z = zebra
 • e = slon (elephant)
 • s = loď (ship)

Prázdné pole lze zapsat pomocí podtržítek, mezer nebo ponechat nevyplněné. Pro snadnější orientaci v kódu zobrazeném neproporcionálním písmem je vhodné použít dvě mezery.

 • <mezera> = prázdné pole

Zápis barev[editovat]

Uvedená písmena se kombinují s označením barvy:

 • l = bílý ((light)
 • d = černý (dark)
 • g = zelený (green)
 • r = červený (red)
 • y = žlutý (yellow)

Zápis kl tedy zobrazí bílého krále, zápis nd černého jezdce.

Zelenou, červenou a žlutou barvu nelze použít u některých exotických kamenů

Jiné značky[editovat]

Lze také použít xx pro černý křížek, ox pro bílý křížek, xo pro černé kolečko nebo oo pro bílé kolečko.

 • xx = černý křížek
 • ox = bílý křížek
 • xo = černé kolečko
 • oo = bílé kolečko

Pro naznačení směru pohybu na šachovnici lze použít šipky:

 • ul = vlevo nahoru (up & left)
 • ua = nahoru (up arrow)
 • ur = vpravo nahoru(up & right)
 • la = vlevo (left arrow)
 • ra = doprava (right arrow)
 • dl = doleva dolů (down & left)
 • da = dolů (down arrow)
 • dr = doprava dolů (down & right)
 • lr = doleva a doprava (left & right)
 • ud = nahoru a dolů (up & down)
 • db = ve směru černé hlavní diagonály (diagonal black)
 • dw = ve směru bílé hlavní diagonály (diagonal white)

Čísla lze na pole umístit pomocí x0 pro 0, x1 pro 1, …, x9 pro 9.

 • x0
 • x1
 • x2
 • x3
 • x4
 • x5
 • x6
 • x7
 • x8
 • x9

Alternativní zápis: FEN[editovat]

{{Šachovnice|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
e7 černý pěšec
f7 černý pěšec
g7 černý pěšec
h7 černý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Namísto použití pozičních parametrů je možné popsat situaci na šachovnici Forsyth–Edwardsovým zápisem (FEN) pomocí parametru fen=…. Výchozí postavení šachové hry lze v této notaci zapsat jako rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR (čísla udávají počet prázdných polí).

{{Šachovnice|fen=rnbqkbnr/acfghzwt/8/8/8/8/ACFGHZWT/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý arcibiskup
b7 černý kancléř
c7 černý obrácený král
d7 černý obrácená dáma
e7 černý obrácený pěšec
f7 černý šampion
g7 černý kouzelník
h7 černý šašek
a2 bílý arcibiskup
b2 bílý kancléř
c2 bílý obrácený král
d2 bílý obrácená dáma
e2 bílý obrácený pěšec
f2 bílý šampion
g2 bílý kouzelník
h2 bílý šašek
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

V zápisu FEN lze použít i většinu figur z exotických šachů; nelze však použít převráceného jezdce, který je zapisován pomocí velkého N (FEN používá velká a malá písmena k rozlišení barvy kamene). Příklad šachovnice s pěšáky nahrazenými figurkami exotických šachů:

Zobrazení šachovnice z pohledu černého[editovat]

{{Šachovnice|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft|reverse=true}}
hgfedcba
1
h1 bílý věž
g1 bílý jezdec
f1 bílý střelec
e1 bílý král
d1 bílý dáma
c1 bílý střelec
b1 bílý jezdec
a1 bílý věž
h2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
a2 bílý pěšec
h7 černý pěšec
g7 černý pěšec
f7 černý pěšec
e7 černý pěšec
d7 černý pěšec
c7 černý pěšec
b7 černý pěšec
a7 černý pěšec
h8 černý věž
g8 černý jezdec
f8 černý střelec
e8 černý král
d8 černý dáma
c8 černý střelec
b8 černý jezdec
a8 černý věž
1
22
33
44
55
66
77
88
hgfedcba

Pomocí parametru reverse=true lze „otočit“ šachovnici a zobrazit ji z pohledu černého, tzn. pole h8 vlevo dole a pole a1 vpravo nahoře:

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Šachovnice

Syntaktická chyba v JSON.

Příklady použití[editovat]

Kód Výsledek Poznámka
{{Šachovnice|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR}}
abcdefgh
8
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
e7 černý pěšec
f7 černý pěšec
g7 černý pěšec
h7 černý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
{{Šachovnice
|
|
|
rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|
pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|
rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|
}}
{{Šachovnice
|
|
|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl
}}
abcdefgh
8
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
e7 černý pěšec
f7 černý pěšec
g7 černý pěšec
h7 černý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Oba zápisy šablony jsou rovnocenné, liší se jen způsobem rozvržení zdrojového kódu.
{{Šachovnice
|
|
|
 8 rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|
 7 pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|
 6  | | | | | | | |
 5  | | | | | | | |
 4  | | | | | | | |
 3  | | | | | | | |
 2 pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|
 1 rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|=

  a b c d e f g h
}}
abcdefgh
8
a8 černý věž
b8 černý jezdec
c8 černý střelec
d8 černý dáma
e8 černý král
f8 černý střelec
g8 černý jezdec
h8 černý věž
a7 černý pěšec
b7 černý pěšec
c7 černý pěšec
d7 černý pěšec
e7 černý pěšec
f7 černý pěšec
g7 černý pěšec
h7 černý pěšec
a2 bílý pěšec
b2 bílý pěšec
c2 bílý pěšec
d2 bílý pěšec
e2 bílý pěšec
f2 bílý pěšec
g2 bílý pěšec
h2 bílý pěšec
a1 bílý věž
b1 bílý jezdec
c1 bílý střelec
d1 bílý dáma
e1 bílý král
f1 bílý střelec
g1 bílý jezdec
h1 bílý věž
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Pro snadnější orientaci v kódu lze přidat označení řádků a sloupců způsobem, který nemá na výsledný diagram vliv.