Stránka:GRÜN, Nathan - Učebnice dějin israelských a israelského náboženství.djvu/65

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Zítra v tuto dobu bude lze dostati v branách Samarie mírku jemné mouky za jeden šékel a dvě mírky ječmene rovněž za šékel.” Tomuto zvěstování posmíval se hejtman královský slovy: „Hospodin zřídí stavidla nebeská, aby se to stalo.“ Eliša však odpověděl: „Uzříš to svýma vlastníma očima, avšak nebudeš z toho jísti.“

99. Následujícího dne se stalo, jak Eliša byl prorokoval, že obléhané město bylo vysvobozeno. Bůh dal Syrským slyšeti lomoz vozů a koní, že se domnívali, že velké zástupy pomocného vojska se blíží, aby je přepadly. V úzkosti své dali se na útěk a zanechali velkého tábora svého, kterýž zásoben byl bohatstvím potravin. Čtyři malomocní, kteří byli před branami města, přinesli toto radostně poselství do města. Když se vyslanými jezdci o útěku Syrův ubezpečili, vytáhl lid, vyplenil Syrský tábor a dostala se mírka jemné mouky za jeden šékel a dvě mírky ječmene za šékel. Král postavil hejtmana, jenž proroctví Elišovu se byl posmíval, jako dozorce u brány městské, ten však byl tísnícím se davem umačkán a zemřel. Tak splnila se veškerá slova prorokova.

Pomoc Boží v nouzi. Také v největší nouzi nemáme zmalomyslněti, nýbrž s důvěrou očekávati pomoc Boží.

Vyslyšiž tě Hospodin v den soužení, k zvýšení tě přiveď jméno Boha Jakubova. (Žalm 20. 2.)

Jéhu (28 let, 883—355). Zkáza domu Achabova, uctění Baalovo bylo zrušeno.

100.Kniha králů II. kap. 9—10 Prorok Eliša vyslal učedníka prorockého do Ramot-Gilead, aby tam, jak Bůh slíbil prorokem Éliou, Jéhu (יֵהוּא‎) na krále pomazal. Učedník prorokův jednal dle příkazu toho a náčelníci vojska shromáždění v Ramot-Gilead holdovali Jéhu, jakožto králi. Jéhu vytáhl pak se svojí družinou do Isreële, kde král Jehóram, jenž v boji proti Syr-