Stránka:Bibligrafie prací J. Polívky do r. 1918 (J. Horák).pdf/5

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


 • Zur Geschichte des Physiologus in den slavischen Literaturen. AfslPh XIV (1891), s. 374—404; Internet Archive XV. (1892), s. 246—273; XVIII. (1896), s. 523—540. Internet Archive
 • Kollár, sběratel a vydavatel písni lidových. In: Jan Kollár 1793-1852 : Sborník statí o životě, působení a literární činnosti pěvce „Slávy dcery“ : Na oslavu jeho stoletých narozenin. Ve Vídni 1893. s. 161 — 167. Kramerius NK ČR
 • Vidění sv. Pavla. ČČM 1893. s. 600—607.
 • Zur Visio S. Pauli. AfslPh XVI (1894), s. 611—616. Internet Archive
 • Ӏз переписки наших літерур. і полїтичних діячів. Listy, jež psali Hankovi O. Levićkyj (1), O. Lozińskyj (3), D. Zubryćkyj (8) a P. Kuliš 1). Otisk v Житє і Слово roč. II (1895) kn. 4., str. 82—89.
 • Ein Nachtrag zum Physiologus. AfslPh XVII (1895), s. 635. Internet Archive
 • Die »Vita Adae et Avae« in der altböhm. Literatur. AfslPh XVII (1895), s. 186—191. Internet Archive
 • Pavel Josef Šafařík a dějiny písemnictví slovanského. ČČH I. (1895), s. 166—183. Kramerius AV ČR
  Ref. AfslPh XVIII (1896), s. 577. (M. Murko.)
 • Dopisy Pavla J. Šafaříka Mat. Mesićovi z let 1852—57. ČČM 1895 70—83.
  Ref. AfslPh XVIII (1896), s. 567. (M. Murko).
 • Přehled jazykozpytných a palaeografických prací P. J. Šafaříka. LF XXII (1895), s. 249—269. Kramerius AV ČR
  Ref AfslPh XVIII (1896), s. 583 (M. Murko).
 • A. S. Gribojedov. Literární studie. Naše Doba. II (1895), s. 707—714 Internet Archive; 769—776 Internet Archive; 874—890 Internet Archive; 990—998 Internet Archive
  Ref. AfslPh XVIII (1896), s. 303—4. (V. Jagić)
 • Zpráva o studijní cestě do klášterů Fruškogorských a do Bělehradu. Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění IV (1895), č. 3., s. 154—168. Kramerius AV ČR
  Ref. AfslPh XVIII (1896), s. 274—6. (V. Oblak.)
 • Die apokryphische Erzählung vom Tode Abrahams. AfslPh XVIII (1896), s. 112—125. Internet Archive
 • Korrespondence P. J. Šafaříka s P. M. Bodjanským a V. J. Grigorovičem. ČČH II. (1896), s. 87—91. Kramerius AV ČR
 • Alfred Jensen o „panslavismu“. Slovanský Přehled. V (1903), s. 359—362. Internet Archive
 • Tiché literární jubileum. Slovanský Přehled V (1903), s. 166—173. Internet Archive
 • Několik dopisů z archivu jihoslovanské akademie v Záhřebě. LF XXXI (1904). 358—362.
 • Al. Nik. Pypin. Nástin jeho životopisu a práce LF XXXII (1905), s. 19—40, 103—119, 208—221.
 • Ruské vzdělání Chalúpkovy básně „Mor ho“. LF XXXII (1905), s. 422—427.
 • A. N. Pypin (1833—1904). Jeho práve vědecká a publicistická. Naše Doba XII (1905), s. 340—347 Internet Archive; 424—432 Internet Archive; 497—505 Internet Archive.
 • Mikołaj Rej z Nagłowic. ČČH XI, (1906), s. 312—324; Kramerius AV ČR 390—402. Kramerius AV ČR
  Ref. Świat Słowianski. Roč. II, sv. 1. (1906) 60—62 (Tad. Stan. Grabowski).— Pamiętnik literacki IV (1905) 551—553 (Fr. Krček).
 • Básník-Slavjanofil. F. Tjutčev. Naše Doba XIV. (1907), s. 260—265 Internet Archive; 338—346 Internet Archive.
  Refer. Slovan. Přehl. IX (1907), s. 336 (A. Černý).
 • Alexander Radiščev. ČČH XII. (1906 ?), s. 335—342; Internet Archive 467—78. Internet Archive
 • Slavnost Gogolova v Moskvě. Zvon (1909) s. 572—573, 584—586, 600—603. (Též zvl. otisk.)
 • Příspěvek k literárním stykům slovensko-chorvatským. Slovanský Přehled XII (1910), s. 160—162. Kramerius AV ČR
 • Slovanský sjezd Sofijský v červenci 1910. Slovanský Přehled XIII. (1911), s. 22—25; 72—76; 114—121.
 • Nekrasov. Slovanský Přehled. XIII. (1911), s. 6—12; 59—68; 108—113; 182—189; 345—357; 436—452. Zvl. otisk (1911) str. 56.
 • Vzpomínky ruského učence o ruských a českých poměrech literárních. LF XXXVIII (1911), s. 122—129; 258—269.
 • Jagićovy „Dějiny slovanské filologie“. LF XXXVIII (1911), s. 28—43
 • Havlíček a Rusko. T. G. Masarykovi k šedesátým narozeninám. s. 163—168.


2. Referáty.
 • Бѣлозерская Н.: Василій Троф. Нарѣжный. Истор. литерат. очеркъ. Изд. 2. AfslPh XIX (1897) 300—301.
 • Brückner Alex.: Geschichte der russ. Literatur. ČČH XII (1906) 96—103.
 • Brückner Alex.: Rußlands geistige Entwickelung im Spiegel seiner schönen Literatur. Slov. Přehl. X 1908 431.— DLztg 1908 1311—12.
 • Deželič Vel Dr.: Pisma pisana Dry Ljud. Gaiu i njeki njegovi sastavci. ČČH XV (1909) 479—481.
 • Францевъ A. В.: И. В. Гоголь въ чешской литературѣ. LF XXXl (1904) 67—69
 • Францевъ A. B.: Польское славяновѣдѣніе конца XVIII и 1. четверти XIX. ст. ČČH XIII (1907) 340—344.