Stránka:Baudyš Prokop - Římský missál, čili mešní kniha církve svaté.djvu/23

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


dextro, alleluja, et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt et dicent: Alleluja, alleluja.

Ps. 117. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia ejus. Gloria Patri etc.

strany[1] pravé, alleluja; a všickni, jichž voda ta se dotkla, spaseni učiněni jsou a řeknou: Alleluja, alleluja.

Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý: nebo, na věky trvá milosrdenství jeho. Sláva Otci atd.

Opakuje se: Vidi aquam atd. Ostatní vše jako svrchu: Ostende nobis atd.


Ordo Missae. — Řád mešní.

Modlitba u stupňů oltáře.

Sacerdos. In nomine Patris et Filii † et Spiritus sancti. Amen.

Introibo ad altare Dei.

Minister. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam.

Psalm. 42.[2] S. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta; ab homine iniquo et doloso erue me.

Kněz. Ve jménu Otce i Syna † i Ducha svatého. Amen.

Vejdu k oltáři Božímu.

Ministrant. K Bohu, jenž obveseluje mne od mladosti mé.

Žalm 42. [2]K. Suď mne, ó Bože, a rozeznej při mou od národu nesvatého; od člověka nepravého a lstivého vytrhni mne.

  1. Vzpomeň sobě na otevřený bok Páně, z něhož vyšla krev a voda za naši spásu.
  2. a b Žalm tento vynechává se při mši za mrtvé, jakož i po celou dobu pašijovou, t. j. od neděle smrtelné až do zeleného čtvrtku, je-li kněz oděn rouchem fialovým.