Zelení všech zemí, domluvte se!

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zelení všech zemí, domluvte se!

A to rychle! Tato perzifláž dlouho omílaného třídního hesla patrně vzbudí úsměv. Já jsem ji však použil jen proto, abych pozornost laskavého čtenáře upoutal k výzvě nadmíru vážné. Rozhodně neřeknu nic nového, když zdůrazním, že problematika životního prostředí přesahuje hranice zemí, že má rozsah celosvětový. Z toho plyne, že ekologům nezbývá než bezodkladně zahájit účinnou spolupráci s kolegy mnoha zemí, aby se předešlo hrozící globální katastrofě.

Ale jak překonat jazykové bariéry a neztrácet v tomto horečném závodě s neúprosným časem zbytečnou energii? Zelení si přece nemohou dovolit nákladné učení řadě pracovních jazyků. Složitá tlumočnická mašinérie Spojených Národů, Uneska a dalších organizací je přímo odstrašující…

Proto francouzská strana Zelených přijala jako první a nejdůležitější jazyk pro kontakty a ostatními zeměmi - esperanto! Proto také v Evropském parlamentu pracuje mezinárodní skupina „Evropští Zelení“, která u příležitosti nedávných voleb vydala svůj program též v jazyku esperanto. Její tajemník potvrdil, že skupina uvitá všechny informace o ekologických problémech a událostech. Příslušné texty v esperantu, pokud možno přesné a dokumentované, se mají zasílat na jeho adresu. Praktické používání esperanta by mohlo připadat jako nerealistické blouznění každému, kdo není vybaven faktologickými údaji o tom, co esperanto dokázalo za 103 léta od svého vzniku.

Co se týče mne, mohu podat věrohodné svědectví o vlastních zkušenostech. Po dlouhé roky československé totality jsem se jako odpůrce komunismu úspěšně vyhýbal veřejným funkcím a realizoval se výlučně na mezinárodním foru. Byl jsem generálním tajemníkem Mezinárodního vědeckého sdružení esperantistů (ISAE). Dodnes funguji jako šéfredaktor dvou mezinárodních vědeckých periodik. Před 25 léty jsem založil geologickou sekci ISAE, která u příležitosti mezinárodních geologických kongresů vydává objemné sborníky původních prací v esperantu (GEOLOGIO INTERNACIA). Sborníky vycházejí nákladem významných institucí, např. Instytut Geologiczny v Polsku, Akademie věd v Tádžikistánu, Universidade Federal de Pernambuco v Brazílii, Academia Sinica v Sině aj. Ve sbornících se nezapomíná ani na problémy životního prostředí.

Ještě jednu zajímavou událost prozradím. První svazek GEOLOGIO INTERNACIA vyšel v Praze u příležitosti 23. zasedání Mezinárodního geologického kongresu, který byl druhého dne po zahájení rozbit příchodem sovětských tanků na „Kulaté“ náměstí v Dejvicích - dne 21. srpna 1968.

Je samozřejmé, že i jako geolog, i jako esperantista, budu volit naši Stranu zelených a že této straně vřele doporučuji používáni esperanta. Josef Kavka