Zákon, jímž se vláda zmocňuje, za příčinou mimořádných, válkou vyvolaných poměrů vydávati potřebná opatření v oboru hospodářském

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Zákon, jímž se vláda zmocňuje, za příčinou mimořádných, válkou vyvolaných poměrů vydávati potřebná opatření v oboru hospodářském.
Právní oblast: Veřejné právo
Platnost: Rakousko-Uhersko
Původní znění: Zákon daný dne 24. července 1917, jímž se vláda zmocňuje, za příčinou mimořádných, válkou vyvolaných poměrů vydávati potřebná opatření v oboru hospodářském.
Zdroj: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, částka 80 z roku 1917. http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rbo&datum=1917&page=799&size=45, http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rbo&datum=1917&page=800&size=45
Účinnost od: 27. července 1917
Licence: PD CZ

307.

Zákon
daný dne 24. července 1917,

jímž se vláda zmocňuje, za příčinou mimořádných, válkou vyvolaných poměrů vydávati potřebná opatření v oboru hospodářském.

S přisvědčením obou sněmoven říšské rady vidí se Mi naříditi takto:

§ 1.

vláda se zmocňuje, po dobu mimořádných, válkou vyvolaných poměrů nařízením vydávati potřebná opatření ku podpoře a znovuzřízení hospodářského života, k zamezení hospodářských škod a k zásobování obyvatelstva potravinami a jinými předměty potřeby.

Též může býti obcím uloženo, aby spolupůsobily při provádění opatření podle tohoto zákona učiněných.


§ 2.

V nařízeních, která budou vydána, mohou na přestupky býti stanoveny peněžité pokuty až do 20.000 K, tresty vězení až do šesti měsíců, propadnutí předmětů, k nimž se trestný čin vztahuje, a ztráta živnostenských oprávnění, a to i tak, že tyto tresty lze uložiti vedle sebe. Tresty ukládají politické úřady.


§ 3.

Vláda je povinna, nařízení základem císařského nařízení ze dne 10. října 1914, Z. Ř. č. 274, vydaná předložiti říšské radě a k její žádosti je zrušiti. Totéž platí o nařízeních, vydaných základem tohoto zákona, která je dlužno předložiti říšské radě, když je shromážděna, nejdéle koncem každého kalendářního čtvrtletí, jinak, jakmile se shromáždí.

§ 4.

Tento zákon nabývá moci dnem svého vyhlášení. Zároveň pozbývá platnosti císařské nařízení ze dne 10. října 1914, Z. Ř. č. 274.


§ 5.

Nařízení základem tohoto zákona nebo císařského nařízení ze dne 10. října 1914, Z. Ř. č. 274, vydaná zůstávají, pokud nejsou obmezena na čas, tak dlouho platna, pokud nebudou novými, základem tohoto zákona nebo základem některého jiného zákonného zmocnění vydanými nařízeními nebo k žádosti říšské rady dle § 3 tohoto zákona změněny nebo zrušeny.

Též nařízení na základě tohoto zákona vydaná buďte ihned zrušena, nebudou-li říšské radě předložena do lhůty v § 3 tohoto zákona stanovené.


§ 6.

Účastní ministři jsou zmocněni, aby tento zákon uvedli ve skutek.

V Reichenavě, dne 24. července 1917.


Karel m. p.
Seidler m. p.
Toggenburg m. p.
Mataja m. p.
Schauer m. p.
Ertl m. p.
Czapp m. p.
Höfer m. p.
Cwikliński m. p.
Banhans m. p.
Homann m. p.
Wimmer m. p.
Twardowski m. p.