Přeskočit na obsah

Základní zákon: Izrael – národní stát židovského lidu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
info
info
Údaje o textu
Titulek: Základní zákon: Izrael – národní stát židovského lidu
Právní oblast: ústavní právo
Platnost: Izrael
Původní znění: ספר החוקים 2743 י״ד באב התשע״ח, 26. 7. 2018
Licence: PD official
Původní titulek: חוק־יסוד: ישראל – מדינת הלאום של עם היהודי
Zdroj: knesset.gov.il
Přeložil: Uživatel:Shlomo
Licence překlad: CC0
Přijat

§ 1 Základní ustanovení

 1. Země Izrael je historickou vlastí židovského lidu, v níž vznikl stát Izrael.
 2. Stát Izrael je národní stát židovského lidu, v němž tento uskutečňuje své přirozené, kulturní, náboženské a historické právo na sebeurčení.
 3. Uskutečňování práva na národní sebeurčení ve státě Izrael je vyhrazeno židovskému národu.

§ 2 Státní symboly

 1. Název státu je „Izrael“.
 2. Vlajka státu je bílá se dvěma modrými pásy při jejích okrajích a modrou davidovou hvězdou uprostřed.
 3. Státním znakem je sedmiramenný svícen, olivové větve po jeho stranách a slovo „Izrael“ v patě.
 4. Státní hymnou je „Hatikva“.
 5. Podrobnosti ohledně státních symbolů stanoví zákon.

§ 3 Hlavní město Jeruzalém, celý a jednotný, je hlavním městem Izraele.

§ 4 Jazyk

 1. Hebrejština je státním jazykem.
 2. Arabština má ve státě zvláštní postavení. Používání arabštiny na státních institucích a při jednání s nimi je upraveno zákonem.
 3. Ustanovení tohoto paragrafu nemají narušit status, který arabština fakticky získala před účinností tohoto zákona.

§ 5 Shromáždění Židů z exilu Stát je otevřený pro židovskou aliju a pro shromáždění Židů z exilu.

§ 6 Spojitost s židovským národem

 1. Stát bude bdít nad zajištěním bezpečí pro příslušníky židovského národa a své občany, kteří by se octli v potížích nebo byli stíháni kvůli svému židovství nebo svému občanství.
 2. Stát bude ve diaspoře podporovat udržení pouta mezi státem a příslušníky židovského národa.
 3. Stát bude podporovat zachování kulturního, historického a náboženského dědictví židovského národa v židovské diaspoře.

§ 7 Židovské osídlování Stát spatřuje v rozvoji židovského osídlování národní hodnotu a bude přispívat k jejímu povzbuzení a rozvoji její stability.

§ 8 Úřední kalendář Hebrejský kalendář je úředním kalendářem státu, spolu s ním je jako úřední kalendář používán kalendář nežidovský; používání hebrejského a nežidovského kalendáře upraví zákon.

§ 9 Den nezávislosti

 1. Den nezávislosti je úředním národním svátkem státu.
 2. Den vzpomínky na padlé v izraelských válkách a den vzpomínky holokaustu a hrdinství jsou úřední vzpomínkové dny státu.

§ 10 Dny odpočinku a šabatový klid Šabat a svátky Izraele jsou stanoveny jako státní dny odpočinku. Nežidé mají právo stanovit dny odpočinku na své šabaty a svátky. Podrobnosti k tomu stanoví zákon.

§ 11 Stálost Tento základní zákon lze změnit pouze základním zákonem přijatým většinou členů Knesetu.

Binjamin Netanjahu
předseda vlády

Re'uven Rivlin
prezident státu

Jo'el Edelstein
předseda Knesetu