Wikizdroje:Technické zajímavosti

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Na této stránce jsou zanášeny různé technické zajímavosti a zejména novinky z oblasti software Mediawiki a také různé úpravy, provedené pouze zde lokálně.

Srovnej též: de.wiki, en.wiki

Výhled[editovat]

2008, 3. kvartál[editovat]

 • 13. září 2008 v 03:20 CEST byl zprovozněn zkratkový alias pro jmenný prostor Project: (Wikisource:) - WS: (např. WS:Pískoviště)
 • od 4. září je na nových stránkách hlášení Print.css a Handheld.css možno zapsat speciální kódy pro tištění resp. pro handheldy; podrobnosti: wikitech-l-mailinglist, blog user Brion V., Bug 2889
 • nové tzv. magické slůvko {{NUMBERINGROUP}} ukazuje počet uživtelů v této skupině, tak např. {{NUMBERINGROUP:bureaucrat}} = 2
 • v popisku souborů jsou v sekci historie souboru ukazovány thumby všech tedy i starých verzí
 • nově založené účty na projektech Wikimedie se stávají globálními účty SUL automaticky; před 22. srpnem založené účty je nutno stále ještě sjednotit (účet na domácím projektu nesmí být blokován); očekává se i implementace bugů bugzilla:15271, bugzilla:15272 a bugzilla:15276
 • po Testwiki a tzv. laboratoři bylo 22. srpna na anglických Wikinews a na de.wiki zavedeno hodnocení článků zprvu pro nepřihlášené uživatele a uživatele, kteří nepřidělují příznak stabilních verzí; stále probíhají diskuse o smyslu featury a dalších možnostech (26. srpna večer byla tato featura přechodně deaktivována)
 • výsledky speciální stránky všechny stránky je pomocí syntaxe {{Special:Allpages/řetězec}} možno zabudovat na kterékoli jiné stránce např. jako seznam podstránek sbírky (výsledkem jsou stránky, počínající na zadaný řetězec znaků; jiné než hlavní jmenný prostor musí být uvedeny)
 • protokolovací záznamy je možno pohodlněji pomocí syntaxe wiki specifikovat podle typu a uživatele (např. [[Special:Log/import/-jkb-]] udělá odkaz na Special:Log/import/-jkb-
 • bugem 14839 byly upraveny pravomoci revizorů (check user): mimo dosavadních revizorů existuje skupina jakýchsi kontrolorů (checkuser-log), kteří mají přístup k protokolovacím záznamům revizorů, nemohou však sami tuto funkci vykonávat (viz i starší diskusi)
 • udělátka, definovaná na stránce MediaWiki:Gadgets-definition, jsou uvedena i v seznamu systémových hlášení
 • od 19. srpna jsou fotografické reprodukce dvoudimensionálních děl, nacházejících se v public domain, na commons zásadně povoleny ([1])
 • na stránce zamčené stránky je nyní možná volba dalších parametrů pro filtrování výsledku
 • na sledovaných stránkách je možno vyfiltrovat změny anonymních resp. přihlášených uživatelů (viz osobní nastavení, záložka Sledované stránky)
 • zkušební provoz s transformací stránek do formátu PDF probíhá od 10. srpna i na německém projektu Testwiki / Kollektion (viz i zprávu z 21. června zde)
 • na stránce MediaWiki:Pagetitle-view-mainpage je možno změnit název hlavní strany Wikisource, jak se objevuje v titulní řádce browseru (momentálně: »Hlavní strana - Wikisource«)
 • 10. srpna: pro zamezení založení účtů, tedy funkce stránky MediaWiki:Usernameblacklist (která má být defektní), lze použít i stránku MediaWiki:Titleblacklist
 • udáním chybného hesla 5krát za sebou při přihlašování má za důsledek menší vynucenou přestávku (viz MediaWiki:Login-throttled)
 • 8. srpna byla zřízena listina MediaWiki:Autoblock whitelist, kterou je možno rozšiřovat; na zde uvedené IP adresy se nevztahuje autoblok
 • od 5. srpna je možno nechat poslat si email v případě, že byla změněna vlastní diskusní stránka (v osobním nastavení, oddíl Údaje o uživateli / E-mail je nutno aktivovat příslušnou opci)
 • na stránce »historie verzí stránky ...« je od 4. srpna možno nastavit měsíc a rok a omezit tím výběr
 • lokálně bylo upraveno znázornění počtu podkategorií a jiných elementů na stránkách kategorií, viz MediaWiki Diskuse:Categorytree-member-num
 • od 24. července je novým „kouzelným slůvkem“ (m:Help:Magic words) »__NOINDEX__« možno dosáhnout toho, že vyhledávací mašiny si takové stránky s trochou štěstí nevšímají resp. všímají méně; nefunguje v hlavním jmenném prostoru
 • od 23. července existuje při přesouvání stránky možnost volby „opravit i přesměrování odkazující na původní stránku“ (bug 4578), pokud taková přesměrování přesunem vzniknou (viz Wikisource:RedirectBot); vložením »__STATICREDIRECT__« na příslušnou stránku lze bota na této stránce deaktivovat (i když prozatím není jasné proč)
 • mimo již v červnu zmíněné statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek (server http://stats.grok.se/ s poněkud stále komplikovanou syntaxí) lze od července používat i statistiku nejvíce navštěvovaných stránek jednoho projektu (server http://wikistics.falsikon.de/latest/wikisource/cs/) a statistiku návštěvnosti jednotlivých projektů (server http://wikistics.falsikon.de/latest/, česká Wikisource prozatím na 251. místě); statistika pokulhává ca. 10 dní za aktuálním datem
 • levá lišta pro navigaci může být na stránce MediaWiki:Sidebar upravena pomocí změny pořadí položek *SEARCH, *TOOLBOX a *LANGUAGES (což by ovšem mohlo ztížit orientaci pro uživatele neznající česky); podrobnosti viz v mailinglistu
 • existuje nová speciální prázdná stránka

2008, 2. kvartál[editovat]

 • na seznamu všech projektů nadace jsou dříve existující ale z různých důvodů uzavřené projekty proškrtnuty
 • připravovaná možnost transformace stránek z projektů nadace do formátu PDF je od 21. června k nahlédnutí na testwiki na adrese testwiki:Special:Collection (funguje za předpokladu, že v nastavení není změněna řeč na jinou než anglickou či standardní test), zatím s mnoha chybami
 • pro prohlížeč Firefox existuje možnost instalace tzv. univerzálního editačního tlačítka (Universal Edit Button)
 • rozšíření pro lokální instalace MediaWiki je možno stahovat přes ExtensionDistributor
 • od 9. června byla možnost přesunů stránek včetně podstránek omezena na správce
 • statistika návštěvnosti jednotlivých stránek je k dosažení na adrese http://stats.grok.se/, kde lze z listin vybrat doménu wikipedie a měsíc a zdat požadovanou stránku; pro stránky české Wikisource je nutno zadat celou adresu URL do adresní řádky prohlížeče, pro stránku Franz Kafka tedy např. v syntaxi
http://stats.grok.se/cs.s/200805/Franz_Kafka
 • Podle pipermail je možno s okamžitou platností (4. června 2008) požádat o aktivování funkce zhlédnutých revizí na všech projektechWikimedie, viz i diskusi U pramene
 • od 30 května funguje tzv. autologin i pro účty na commons a na metě
 • odhlášení, provedené na účtu, který se nachází ve sjednoceném globálním účtu, má za následek odhlášení ze všech sjednocených účtů
 • 28.5.2008 bylo zprovozněno sjednocené přihlašování pro všechny uživatele (viz i Wikisource:Oznámení)
 • toolservery, dosud dosažitelné přes adresu tools.wikimedia.de, dostaly novou addresu toolserver.org (na starých adresách je fungující přesměrování)
 • 27. května bylo zavedeno automatické přihlašování na všech projektech pro majitele sjednocených účtů (SUL). Při přihlášení na jednom projektu jsou automaticky přihlášeni i na všech ostatních (je pouze nutno se jednou odhlásit a znovu přihlásit; záznam v knize nových uživatelů vzniká při první návštěvě nového projektu). Sjednocené přihlašování bylo zároveň aktivováno pro všechny uživatele
 • bug 9626 slibuje automatické přesunutí podstránek při přesunu stránek samotných, pokud jmenný prostor podstránky (s lomítkem /) zná; maximálně lze přesunout 100 podstránek
 • stewardové mohou od 22. května vykonávat svá práva v lokálních doménách, aniž by si tato práva (např. práva správců) museli napřed udělit; knihy záznamů logují jejich počiny
 • od 19. května 2008 jsou i nově přihlášení uživatelé se sjednoceným účtem zaznamenáni v knize nových uživatelů textem na stránce MediaWiki:Newuserlog-autocreate-entry
 • 23. dubna byl umožněn výběr jazyků již během registrace resp. přihlášení (viz např. Special:Userlogin/signup); výběr jazyků na české Wikisourci lze ovlivnit na stránce MediaWiki:Loginlanguagelinks
 • nová speciální stránka Special:GlobalUsers ukazuje existující sjednocené účty (a jejich připadně existující lokální účty)
 • zavedení orámování změn v diffech bylo po protestech opět vypnuto (třída .diffchange-inline resp. .diffchange údajně zůstala, ale nastavit toto zarámování individuálně vložením .diffchange-inline { border: 1px dotted red; } do svého kódu .css má být prozatím problematické)
 • funkce parseru {{PAGESIZE:jméno stránky}} ukazuje velikost zadané stránky v bytech, např tato stránka má momentálně 40 328 bytů
 • při vkládání pojmů do políčka pro »Hledat« se od 22. dubna názvy existujících stránek objevují pod tímto políčkem jako návrhy, které je možno kliknutím zvolit; koho to ruší, může si to v nastavení (záložka »Nastavení výsledků hledání«) vypnout v položce »Vypnout Ajaxové návrhy«
 • na speciální stránce Odkazuje sem je možno odfiltrovat bežné odkazy, přesměrování a vložení šablonou
 • speciální stránka práva skupin uživatelů uvádí pro všechny skupiny uživatelů jejich práva
 • seznam speciálních stránek je nyní rozdělen podle funkcí a použití
 • od 15. dubna fungují přesměrování souborů (bug 1657)
 • od 9. dubna je k dispozici stránka pagehiststat, která pro všechny projekty statisticky vyhodnocuje historii zadané stránky
 • speciální stránka nepoužívané kategorie nyní nepochází z cache, ale je aktuální
 • nová funkce parseru {{PAGESINCATEGORY:jménokategorie}} ukazuje počet stránek v jedné kategorii
 • 8. dubna byly funkce knih záznamů pozměněny tak, že přesuny stránek, blokování uživatelů, mazání verzí, smazání celé stránky a zamčení stánek je dokumentováno nejen v posledních změnách, ale i v sledovaných stránkách (bug 5546)

2008, 1. kvartál[editovat]

 • 25. března bylo zahájeno sjednocování účtů s účelem sjednoceného přihlašování (SUL), v první fázi pouze pro správce všech projektů; po vyhodnocení zkušeností mají tyto globální účty být rozšířeny na všechny uživatele
 • načítání souborů je (až na Commons) umožněno pouze uživatelům, kteří jsou registrování minimálně 4 dny
 • při smazání stránky resp. diskusní stránky je její protějšek (tedy diskusní stránka resp. stránka) automaticky odstraněna z cache serveru
 • funkce poznámek (referencí) byla rozšířena o možnost třídění poznámek do různých skupin a jejich umístění na různých místech stránky (viz Wikisource:Poznámkový aparát)
 • provoz tzv. stabilních verzí se nachází ve zkušebním provozu ve verzi beta
 • 20. března bylo zprovozněno Hledání duplicitních souborů podle hodnoty hashovací funkce
 • 13. března bylo pokusně aktivováno sjednocování účtů a přihlašování, avšak poté, co se zjistilo, že mimo jiné se v útrobách systému ztrácejí emailové adresy a další, bylo opět deaktivováno; znovu aktivováno 25. března pro správce
 • soubory video nyní mohou sledovat i uživatelé se zastaralými počítači bez boxů (dosud bylo přehrávání videa přerušeno)
 • 22. února byla zprovozněna nová featura pro skryté kategorie pomocí __HIDDENCAT__, vhodné zejm. pro údržbářské kategorie
 • pro technické fríky: nový preprocesor v provozu, viz m:Migration to the new preprocessor, mw:Preprocessor ABNF a [Wikitech-l] New features
 • formátovací povel <poem> byl obohacen o parametr <poem compact>, což zabrání tomu, že text je parserem na úrovni HTML navíc „zabalen“ do <p> … </p>
 • názvy stránek nesmí končit skupinou znaků /. a /..
 • celkový počet domén jednotlivých projektů je uveden pod tabulkou na stránce SiteMatrix, na konci stránky pak i počet všech projektů dohromady
 • zaveden byl nový skin »Modern«
 • bugem bug 12793 bylo umožněno exportovat stránky všem přihlášeným uživatelům. od 21. ledna pak i exportovat na té které stránce užité šablony
 • přihlášení a registraci uživatelů lze prolinkovat přímo i pomocí stránek Special:Userlogin a Special:Userlogin/signup (dosud jen pomocí URL)
 • od 22. ledna lze před založením (načtením) chránit i stránky souborů (bug 12727)
 • na Testwiki je přesměrování souborů ve fázi beta
 • na problému s mazáním stránek s více než 5000 záznamy v historii se dále pracuje - viz mailarchive wikitech
 • hlášení MediaWiki:Revertpage má nové parametry ($3: číslo verze, na kterou bylo vráceno, $4: její datumové razítko, $5: číslo verze, která byla vrácena, $6: její časové razítko), které se však standardně nezobrazují
 • od poloviny ledna zavádí německá Wikipedia, kde se dosud všude a všem pouze tykalo, pokusně i nastavení vykání ve svých systémových hlášeních
 • začátkem ledna byly zavedeny listiny MediaWiki:Titleblacklist a MediaWiki:Titlewhitelist (částečně pak na čas deaktivovány)
 • přesun stránek je od 2. ledna umožněn prouze uživatelům, kteří jsou registrováni minimálně 4 dny (o deaktivování lze požádat - viz bug 12071)

2007, 2. pololetí[editovat]

 • ochrana prázdných (ještě nezaložených / smazaných) stránek před jejich založením je nyní možná i přímo (dostupné jen správcům), seznam těchto stránek se nachází na speciální stránce Zamčené názvy stránek
 • načítání souborů je omezeno pouze na uživatele, kteří jsou registrováni minimálně 4 dny
 • nový java script Miniatlas na vkládání map do textů byl zpřístupněn na celém projektu, viz m:WikiMiniAtlas (anglicky)
 • 18. prosince ráno byla funkce gadgets zprovozněna pro všechny projekty (viz i bug 11994); návrhy a žádosti o skripty lze podávat na stránce MediaWiki diskuse:Gadgets-definition
 • v souvislosti s přetížením serverů bylo omezeno užití funkce parseru ifexist prozatím na 500 užití na stránku, bude zřejmě dále sníženo na 100 užití na stránku; postižené stránky budou automaticky zanášeny do kategorie Stránky s mnoha funkcemi ifexist (je možno ji nastavit na stránce MediaWiki:Pfunc max ifexist category)
 • při mazání stránek lze důvod pro smazání vybírat z listiny
 • při překročení různých limitů (jako např. tolik a tolik přesunů stránek za minutu ap.) se zobrazí příslušné hlášení namísto dosavadní kryptické zprávy "Internal Server Error"
 • znázornění velikosti souborů je i při užití syntaxe např. [[Image:xyz.jpg|frameless|200px]] omezeno na maximálně efektivní velikost originálu souboru (obdobně jako i [[Image:xyz.jpg|thumb|200px]]; pouze syntaxe [[Image:xyz.jpg|200px]] soubor zvětšuje)
 • změna barvy na speciální stránce Nejnovější stránky na žlutou souvisí s praxí některých domén, označovat nové články (stránky) jako kontrolované - v takové případě se pak stránka objeví opět barevně nepodložená; zde prozatím bez významu a tedy vše žluté (je možno zrušit řádkou .not-patrolled { background-color:inherit; } ve vlastním nastavení monobook.css)
 • odkazy na stránku, které bylo možno zjistit dosud pouze z příslušné stránky, je nyní možno najít i přímým vyvoláním této speciální stránky Odkazuje sem; nový nástroj, ukazující odkazy na dvě stránky (zatím pouze v hlavním jmenném prostoru) současně (Přehled stránek odkazujících na dva dané články od kolegy Dannyho B.). Nástroj vyhledává pouze podle přesných názvů (rozlišuje velká a malá písmenka), aby nedocházelo k matoucím výsledkům. Zatím je k dispozici pouze pro české wiki.
 • Kolega Duesentrieb z de.wiki 15. listopadu 2007 zprovoznil nový nástroj pro tzv. gadgets - víceméně možnost individuální implementace javaskriptových hříček bez zásahů do stránek monobook.css/-.js, viz mw:Extension:Gadgets. V případě potřeby a po zkušenostech jiných domén bude moci být zprovozněno i zde (žádost podána - viz bug 11994).
 • 9.10.2007: v důsledku občasné poruchovosti momentálně standardního počítadla editací interiot's tool3 uvedl kolega DaB. z de.wiki do provozu alternativní počítadlo editací - prozatím ve verzi Beta, k nalezení zde; diskuse probíhá i na w:de:Wikipedia:Fragen zur Wikipedia#Neuer Editcounter, u české Wikisource prozatím schází dost editací
 • 8.10.2007 byla založena i černá listina souborů - viz MediaWiki:Bad image list; seznam všech černých listin viz na stránce Wikisource:Černé seznamy
 • změny práv uživatelů (příznaky správce a příznaky bota) byly od 2. října 2007 zjednodušeny v tom smyslu, že nejen přidělování zmíněných příznaků ale i odebrání příznaku bota lze provést lokálně, a to i v případě, že bot má i příznak správce
 • 8. září byl aktivován nový přehrávač souborů formátu ogg, vytvořený speciálně pro projekty Wikimedie (kam je zabudován); prozatím s mnoha mouchami, ale začíná fungovat; viz mailinglist a demo
 • od 4. září funguje přímý odkaz na novou sekci i při jejím založení pomocí znaménka „+“ na hořejší liště
 • zablokovaný uživatel se na stránkách MediaWiki:Blockedtext a MediaWiki:Autoblockedtext doví i počátek zablokování (nový parametr $8)
 • v nastavení se nyní v záložce Údaje o uživateli zobrazuje i počet jeho editací (někdy však ne zcela přesně)
 • na speciální stránce Dvojitá přesměrování nejsou vyřízená přesměrování mazána, ale jen přeškrtnuta
 • 19. července začalo opět fungovat standardní počítadlo editací včetně grafiky - očividně dík uživateli DaB z de.wiki, viz i zde
 • alternativně k toolu interiota ze 7. června 2007 (viz níže) nyní existuje i speciální stránka, která zobrazuje smazané editace uživatelů: Speciální:DeletedContributions (přístupné pouze správcům)
 • od 13. června (pátek) se na stránkách uživatelů (a na jejich diskusních stránkách) v levém sloupci „Nástroje“ nyní nachází i link na jeho protokolovací záznamy
 • instalace nového serveru počátkem července, která způsobila poruchovost resp. nefunkčnost různých nástrojů (statistiky, počítadla editací ap.), je již ukončena, s normálním neporuchovým provozem se počítá každým dnem
 • speciální stránka Sledované stránky byla rozšířena o několik nových možností jako např. jednoduché zpracování textovým editorem ap.
 • od půli srpna je zde implementována možnost ochrany stránek (napadaných vandaly) kaskádním zamknutím; jedná se často o stránky s nesmyslným jménem, které v různých doménach bývají opakovaně zakládány s nesmyslným obsahem

2007, 1. pololetí[editovat]

 • pro správce: při zablokování nyní existuje i možnost blokování e-mailu (tedy použití této funkce z rozhraní – viz bug 7997) pro případ, že zablokovaný počne správce spamovat; mělo by se užívat pouze v tomto výjimečném případě
 • délka podpisu byla omezena na max. 255 znaků, je tedy nutno dbát na nepoužívání případných šablon ap. - což stejně není povoleno
 • nová funkce {{DISPLAYTITLE: … }} umožňuje znázornění jinak technicky nemožných názvů stránek (např. malé písmeno na začátku) a nahražuje tak připadná jiná řešení pomocí javaskriptu; název stránky nyní může pozůstávat pouze z jednoho jediného znaku (dosud: min. 3); funkce nefunguje v náhledu, až po uložení
 • další „interiot“ tool se nachází zde: nalezne veškeré smazané editace přihlášených uživatelů i IP adres (které dosud nelze najít v žádném logu tohoto uživatele), a to po patřičném zadání v různých projektech (funguje přinejmenším pro smazané stránky již ze září 2005, tedy ještě před vytvořením této subdomény, jak ukazuje tento příklad)
 • pomoc při výpočtu rozsahu IP adres při blokování celého rozsahu je na range block calculator
 • byla zavedena nová funkce parseru #titleparts, která umožňuje znázornění n částí názvu stránky, rozdělené na podstránky pomocí znaménka „/“ (lomítko); syntaxe je {{#titleparts:{{PAGENAME}}|1}} (takto zadáno na stránce samotné) nebo {{#titleparts:stránka/podstránka 1. úrovně/podstránka 2. úrovně/atd.|1}} (zdadáno na jiné stránce), přičemž výraz n = „/1“ jako zde lze nahradit i vyšším výrazem pro n
 • nová proměnná {{NUMBEROFEDITS}} ukazuje počet všech editací subdomény (292 892)
 • poté, co byla vandalována anglická Wikiquote, byla pro všechny projekty omezena rychlost přesunů stránek na maximálně 2 přesuny za minutu, změněno 22.5.2007 na 8/min (uživtelé s příznakem bot nebo aprávce jsou z tohoto omezení vyjmuti)
 • 22. května byl zahájen zkušební provoz (beta test) nového interního vyhledávače Lucene Search 2.0 (prozatím pro 15 jazykových verzí Wikipedie, bez češtiny), viz též mw:Extension:LuceneSearch
 • dosud uniklo pozornosti: feature a tool contributors zobrazuje seznam přispěvatelů a shrnutí editací z historie stránek (mimo jiné i ve formátu WikiText, použitelném např. při slučování stránek ap.)
 • na stránce „odkazuje sem“ lze volit jednotlivé jmenné prostory
 • nová stránka Speciální:Withoutinterwiki zobrazuje všechny stránky bez interwiki (což ovšem zde bude většina - ovšem je možné, že budou napřed ukazovány pouze nové stránky)
 • již v únoru byly veškeré databáze rozděleny do tří sektorů (resp. sekcí): s1 (en.wiki), s2 (de.wiki a dalších 18 projektů, m.j. i cs.wiki) a s3 (fr.wiki všechny ostatní). Tyto sekce mají různá zpoždění při znázorňování změn databáze (replication lag) - rozdíl mezi sekcemi se objevuje např. na stráce počítadla editací atp. Česká Wikisource se očividně nalézá v sekci s3 (tedy fr.wiki a ostatní); aktuální hodnoty zde.
 • zavedení tzv. prověřených editací, jejichž užití lze omezit pouze na správce, výrazně označuje v posledních změnách ty editace, které ještě nebyly shledány jako OK (tedy prověřeny); zfunkčnění je na každém projektu možné založením nové stránky - viz i m:Help:Patrolled edit
 • 5. března 2007: při hledání externích odkazů lze na speciální stránce nyní hledat jen ve vybraných jmenných prostorech - bylo opět deaktivováno
 • při mazání položek ze seznamu sledovaných stránek jsou vymazané položky uvedeny ve wikifikované podobě, takže se dají zkopírovat a uložit na jiné stránce, čímž je možno pořídit si jakýsi alternativní seznam sledovaných stránek
 • 10.01.2007 byla aktivována funkce <imagemap>, která značně rozšiřuje možnosti šablony Image-link.
 • 17.1.2007, pro správce: na speciální stránce Smazané stránky se nyní nachází i pohodlné hledání smazaných stránek (za účelem jejich obnovení)
 • od 22. ledna 2007 existuje speciální stránka Zamčené stránky, která ukazuje všechny zamčené (či polozamčené) stránky (skutečně scházelo); aktualizace probíhá prozatím střídmě (v rozmezí několika dnů)
 • 2.1.2007: Kolega Nádvorník připravil sadu skriptů, které mají ulehčit rutinní práci při vkládání stránek určitého typu. Na adrese http://wikitools.xf.cz/ jsou v tuto chvíli dostupné dva nástroje: první vytvoří obsahovou stránku díla, které je členěno na podstránky, přičemž upozorňuje na případnou potřebu rozlišovačů (v další verzi mají být rozlišovače již automaticky generovány); druhý připraví předvyplněné šablony NavigacePaP, zatím bez případných rozlišovačů. (Umístění skriptů se v budoucnu pravděpodobně změní, bude zde aktualizováno.)

2006[editovat]

 • 31.12.2006: jak dí cs.wiki, tak existuje nová funkce na správné řazení v kategoriích - lze používat hlavně při více kategoriích; například místo
 [[Kategorie:Čeští spisovatelé|Bondy, Karel]]
 [[Kategorie:Překladatelé|Bondy, Karel]]
 ... atd
 
stačí napsat
 {{DEFAULTSORT:Bondy, Karel}}
 [[Kategorie:Čeští spisovatelé]]
 [[Kategorie:Překladatelé]]
 ... atd
 • 19.12.2006: v posledních změnách je zobrazován rozdíl v počtu bajtů změny (záporné hodnoty nad 500 bajtů pak tučně)
 • 19.12.2006: záložka Sledované stránky v nastavení nyní obsahuje mimo opce „Přidávat nově založené stránky mezi sledované“ a „Přidávat editované stránky mezi sledované“ také „Přidávat stránky, které smažu, mezi sledované“ (jedná se zde však o tzv. „správcovské smazání“, použití na Wikisource bude asi velmi malé)
 • 24.12.06: rozdíl změn v bajtech je ukazován i na sledovaných stránkách; komu se to nelíbí, může toto zrušit, když na svou stránku [[Special:Mypage/monobook.css]] přidá následující řádky:
.mw-plusminus-pos {display: none;}
.mw-plusminus-neg {display: none;}
.mw-plusminus-null {display: none;}
(viz také w:en:Wikipedia:Village pump (technical)#Colored numbers in Watchlist)
 • 25.12.2006 byla vytvořena možnost užívat více skupin pro poznámky, což umožňuje např. držet zvlášť poznámky původního textu a redakční poznámky Wikisource - viz bug 6271; návod viz Wikisource:Odkazy#Redakční poznámky, reference (bude dodělán)
 • 29.11.2006: změnou v monobook.css bylo změněno řádkování nadpisů sekcí, tekže z grafického hlediska je možno dlouhé názvy stránek (i víceřádkové) bez problémů používat
 • nová speciální stránka contributions/newbies ukazuje poslední editace nově přihlášených uživatelů
 • 5. prosince 2006: od 3. listopadu (viz výše) je možno jednotlivě požádat o zaslání CC kopie e-mailu, poslanému přes rozhraní; nyní je možno tuto opci volit sumárně pro všechny e-maily, a sice v nastavení, záložka Údaje o uživateli, oddíl E-mail
 • odkazy na naše dokumenty v odpovídajících článcích na české Wikipedii: od 6. prosince můžete na Wikipedii v šabloně {{Wikisource}} používat volitelný druhý parametr pro alternativní název naší stránky, pokud je skutečný název pro zobrazení v úzkém rámečku příliš dlouhý; ukázky použití jsou na w:Šablona diskuse:Wikisource
 • 15. prosince 2006 byla aktivována funkce „dismissable site notice“ (je možno ji skrýt); viz i MediaWiki diskuse:Sitenotice
 • 18.12.2006 byla podrobná statistika české Wikisource nejen aktualizována, ale bylo vyhověno žádosti a byly v tabulkách zfunkčněny odkazy na uživatele
 • od 8. prosince je možno použít syntaxi REDIRECT i pro odkazy na jednotlivé sekce (kapitoly) stránky, dle doporučení vývojářů však jen opatrně - viz Mailingliste
 • momentálně se diskutuje potřeba a možnost sjednocení šablon pro smazání; důvodem je skutečnost, že existuje velký počet málo navštěvovaných a kontrolovaných projektů, kde má být náhodným návštěvníkům umožněno vložení šablony na rychlé smazání (v případě objevení např. zjevného vandalismu), aniž by tento měl příslušné jazykové vlastnosti; proto se doporučuje udělat v jednotlivých projektech redirect z {{Delete}} na příslušnou šablonu té které jazykové verze, zde pak tedy na {{Smazat}}; zároveň pak bych rád požádal o uplatňování této šablony v případě objevení vandalismu v jiných projektech (i v případě, že redirect ještě nefunguje - i tak si toho někdo všimne)
 • zrušení editace: od 28. listopadu 2006 se na stránkách tzv. difů (rozdíly mezi editacemi - předchodzí a následující porovnání) nachází opce „zrušit editaci“ (nezaměňovat s opcí „vrácení zpět“ pro správce u poslední editace), jejíž pomocí se software pokouší tu kterou změnu z textu extrahovat a odstranit; v současně otevřeném editačním okénku lze provést další manuální úpravy; byl-li dif později změněn, je možná pouze manuální úprava; 5.12.2006 bylo zřízeno i automatické shrnutí editace
 • dle diskuse na cs.wiki je pro vynucený konec řádku lépe používat kódu <br> bez lomítka (tedy <br />)
 • od 21. listopadu 2006 je umožněno vzestupné/sestupné řazení v tabulkách: přidáním kódu class="sortable" do tabulky obsahují všechny sloupce v první řádce vzestupné/sestupné šipky pro žádané seřazení. Vrátit se k původní tabulce lze reloadem. Příklad:
sloupec 1 sloupec 2 sloupec 3
1 fghij 32321
2 abcde 22
3 e 555
(nelze použít u komplexních tabulek s rozdílným počtem sloupců či řádek; čísla mohou obsahovat mezery a znak pro procenta, ale ne desetiné tečky či čárky, též žádné další alfabetické údaje (ovšem € a $ fungují); viz i meta:Help:Sorting
 • 11. listopadu byly na Commons zřízeny nové emailové funkce: můžete se nechat vyrozumět, byla-li změněna Vaše uživatelská stránka nebo jedna ze stránek, které sledujete; možno aktivovat v nastavení (předpokladem je, že máte na Commons zadánu emailovou adresu...)
 • 8. listopadu 2006: index pro hledání, dosud aktualizovaný jen velmi zřídka sporadicky, bude snad aktualizován každých 30 hodin (viz mailing list) a lze tedy počítat s lepšími výsledky
 • od 3. listopadu je při zaslání wiki-e-mailu přes rozhraní možno nechat si poslat kopii tohoto e-mailu
 • od 1.9.2006 je zprovozněn strom kategorií i jako speciální stánka; pomocí syntaxe <categorytree>Jménokategorie</categorytree> může být část stromečku zabudována i do textu
 • v září bylo zprovozněna speciální stránka Hledání externích odkazů (viz i nápovědu)
 • od září je též možno vkládat odkazy přímo do souborů, které pak neukazují na svou popisnou stránku, ale na libovolný jiný cíl – viz Nápověda:Odkazy
 • popis nových funkcí pro programování šablon (naposledy doplněné koncem srpna) se nacházejí na w:de:Hilfe:Vorlagenprogrammierung (německy) a m:ParserFunctions (anglicky)
 • od září je do šablony References možno opcionálně vkládat další alternativní text - viz i nápovědu
 • pro formátování čísel lze v případě potřeby použít nových variant {{padleft:}} a {{padright:}}; příklad: {{padleft:1234|6|0}} generuje „001234“, přičemž poslední nulu lze nahradit i jiným znakem (bug 7044).
 • od července je pro formátování k dispozici {{ods}} a <poem>
 • aby počítadlo editací zobrazovalo i různé grafy, je nutno s tímto vyjádřit souhlas (návod se ukáže po kliknutí na temný graf v počítadle)
 • 28.7.2006 byla zfunkčněna funkce bilingual link
 • od srpna je možno používat funkci „Testy šablon“ (nalézá se na stránce Speciální)
 • při vyhledávání uživatelů lze zadat, od kterého písmene abecedy se má výsledek zobrazit
 • pro formátování čísel lze v případě potřeby použít nových variant {{padleft:}} a {{padright:}}; příklad: {{padleft:1234|6|0}} generuje „001234“, přičemž poslední nulu lze nahradit i jiným znakem (bug 7044).
 • na stránce Nejnovější články (speciální) je možno filtrovat podle uživatele
 • blokování bylo přepracováno – novinky:
 • je možno rozhodnout, zda přihlášený uživatel může editovat (Bug 550)
 • vytvoření nových účtů z blokovaných IP adres může být zakázáno
 • dvojité blokování není technicky možné
 • v červenci začalo fungovat transwiki pro přesouvání článků mezi servery při zachování historie
 • v červnu začalo fungovat zobrazení stromu kategorií i pro českou Wikisource (od září téhož roku i jako speciální stánka)
 • 5. května 2006: zprovozněno počítadlo editací na české Wikisource (je nutno volit opci cswikisource_p)