Vlastní životopis Karla IV./Úvod

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Úvod k Vlastnímu životopisu Karla IV.
Autor: Zdeněk Václav Tobolka
Zdroj: Císař Karel IV. Vlastní životopis. Praha: J. Otto, 1909. s. 3–4.
Licence: PD old 70

Karel IV. (1316—1378), císař a král český, náleží svojí literární činností mezi význačné spisovatele čtrnáctého věku. Z jeho literárních spisů místo první náleží jeho vlastnímu životopisu. Je to práce, kterou Karel IV. patrně sepsal v době své první výpravy do Říma r. 1355., a to jednak ze své zvláštní záliby, kterou choval k dějepisectví, jednak, aby mladá léta svého činorodého života, sahající až po jeho korunování králem říským r. 1346., za příklad postavil svým nástupcům.

Vlastní životopis sepsal Karel IV. až po rok 1340., vypravování odtud pak počínající a r. 1346. ukončené, není dílem Karla IV., nýbrž jiné osoby, nám neznámé. Ale jisto jest, že tato osoba dle úmyslu Karla IV. dovedla vypravování až po r. 1346. a že psala za pomoci pamětí Karla IV., když ne snad na základě jeho zápiskův. Vypravování Karla IV. a osoby jiné rozpozná čtenář snadno, a to proto, že, co Karel IV. sám psal, jest vypravováno v osobě prvé, co od jiného spisovatele pochází, jest líčeno v osobě třetí.

Vlastní životopis Karla IV. jest důležitá literární a historická památka století čtrnáctého. Již osoba autorova dodává práci zvláštního významu. Kdyby cena práce neležela v ničem jiném nežli v tom, že před sebou máme literární plod, svědčící o znamenitém stylistovi 14. věku, který uchvacuje jasností a prostotou vypravování svého, byla by to již cena na věk čtrnáctý veliká. Ale při vlastním životopisu Karla IV. sluší v úvahu vzíti, že běží i o důležitý dějepisný pramen století l4tého: O pramen, který veden jest pravdou a který pravdu bez obalu povídá. Z vlastního životopisu Karla IV. poznáváme Karla IV. jako obratného politika-diplomata, který dovedl rychle vpravovati se v situace a dle situace reelně jednati.

Vlastní životopis Karla IV. byl původně sepsán latinsky a vedle toho přeložen do češtiny a němčiny. Český překlad pochází patrně z doby Karla IV. Kým byl pořízen, není známo.

V přítomném svazečku vydáváme ve formě lidové české znění vlastního životopisu Karla IV. Vydání jest pořízeno dle nejlepší vědecké edice všech znění vlastního životopisu Karla IV., pořízené prof. dr. J. Emlerem pro třetí díl sbírky „Fontes rerum bohemicarum“.

V Senohrabech, 3. června 1909.

Dr. Zd. Tobolka