Usnesení Akademického senátu Varšavské univerzity k tzv. lustračnímu zákonu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Usnesení č. 182 Akademického senátu Varšavské univerzity ze dne 21. března 2007 k tzv. lustračnímu zákonu[red 1][editovat]

Akademický senát Varšavské univerzity vyjadřuje výhrady ústavněprávního charakteru k ustanovením zákona ze dne 18. října 2006 (s pozdějšími změnami) o zveřejňování informací o dokumentech státní bezpečnosti z let 1944-90 a obsahu těchto dokumentů.

Pochyby vzbuzuje zejména zákonem zavedený zákaz výkonu veřejných funkcí z důvodu nepodání prohlášení, kterýžto zákaz narušuje ústavně zaručenou svobodu učení a vědeckého výzkumu. Lustrační zákon představuje, podle našeho názoru, narušení práva na práci. Zbavuje tohoto práva osoby, v jejichž případě není žádný vztah mezi jejich minulostí či nepředložením lustračního osvědčení a vykonávanou prací. Nikdo nemůže být zavázán k tomu, aby svědčil proti sobě, a samotné prohlášení nemůže představovat důkaz viny. Žádný orgán veřejné správy, včetně Ústavu paměti národa[red 2], nemůže zveřejňovat osobní informace, aniž by daná osoba měla možnost vyjádřit nesouhlas a nemůže této osobě odmítnout přístup k dokumentům jí se týkajících. Zákona porušuje právo na řádný proces.

Vzhledem k tak závážným výhradám vyjadřuje Akademický senát Varšavské univerzity přesvědčení, že je nutné zastavit veškeré činnosti spojené s prováděním tzv. lustračního zákona a apeluje na veřejného ochránce práv[red 3], aby neprodleně přijal příslušné kroky v tomto směru.

Akademický senát Varšavské univerzity se zároveň obrací na prezidenta, Senát a poslanců Sejmu Polské republiky, aby neodkladně vystoupili s iniciativou novelizace tohoto zákona. Tato novelizace by měla směřovat přinejmenším k přerušení provádění ustanovení zákona (včetně podávání lustračních prohlášení), dokud nebude posouzeno, zda neodporuje Ústavě Polské republiky.

Předsedkyně Akademického senátu
Varšavské univerzity
Rektorka
prof. dr. hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. UCHWAŁA NR 182 SENATU UW z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej - původní polský text usnesení na stránkách Varšavské univerzity
  2. Polsky Instytut Pamięci Narodu (IPN)
  3. Polsky rzecznik praw obywatelskich, doslova mluvčí občanských práv, v českém prostředí veřejný ochránce práv (ombudsman)