Svatováclavský sborník na památku 1000. výročí smrti knížete Václava svatého, I. díl/President Masaryk o významu sv. Václava.

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Podtitulek: President Masaryk o významu sv. Václava.
Autor: Tomáš Garrigue Masaryk
Zdroj: Svatováclavský sborník na památku 1000. výročí smrti knížete Václava svatého. Díl I – Kníže Václav svatý a jeho doba.
Vydáno: Praha : Národní výbor na oslavu svatováclavského tisíciletí, 1934
Licence: PD old 70

VÝŇATEK Z ODPOVĚDI NA PROSLOV
PROF. DRA KAPRASE,
PRONESENÉ DNE 27. ZÁŘÍ 1929
U SVATOVÁCLAVSKÉHO POMNÍKU V PRAZE
PŘI SLAVNOSTI ODEVZDÁNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ STANDARTY
VĚNOVANÉ NÁRODNÍM VÝBOREM
PRO OSLAVU TISÍCILETÍ
JEZDECKÉMU PLUKU Č. 8 »KNÍŽETE VÁCLAVA SVATÉHO«.

DODALA KANCELÁŘ PRESIDENTA REPUBLIKY.

Pěkně jste, pane profesore, objasnil význam Sv. Václava pro začátky českého státu více než tisícileté; s vděčností ho dnes vzpomínáme.

Sv. Václav byl knížetem míru, ale statečně hájil přemyslovského státu a uhájil. Jeho političtí odpůrcové musili pokračovat v jeho politice; tradice politiky přemyslovské byla již tehdy tak silná a je i nám a budoucím poučením a vodítkem.

Vím, že historikové ukazují na to, že bratrovrah Boleslav byl vládcem zdatným; třeba, ale dopustil se násilí a proto nemůže být stavěn na roveň Sv. Václavovi. V tom byl celý národ za jedno: ctil a miloval v mučedníkovi především lidskost. A jestliže historikové ještě nevědí, co je faktem historickým a co je legendou, řekl bych, že i legenda může vyslovit ideály národa, a to je mně také historický fakt.

Vyzdvihl jste, pane profesore, právem pokrokovost Sv. Václava. I my musíme pokračovat v duchu doby správným směrem. Život a smrt Sv. Václava nás učí, že zdravý život národa spočívá na vzdělanosti a mravnosti, na mravnosti posvěcené pravou zbožností. Státy se udržují jen duchovním a fysickým zdravím národa; naše republika bude nezdolná, budou-li její občané vždycky hájit práva a spravedlnosti uvnitř i na venek.

Jméno našeho knížete proniklo i za naše hranice; děti anglické, jak naše, koledují o dobrotivém Sv. Václavu. Návštěva četných hostí z ciziny je nám důkazem světového významu oslavencova.

Masaryk signature.jpg