Svatý Vavřinec

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Svatý Vavřinec
Autor: Tomáš Šimbera
Zdroj: ŠIMBERA, Tomáš. Svatý Vavřinec. Brno: 1857
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Těžká znovu tíseň svírá
  Christa Pána učení,
Smutně k nebi církev zírá
  V krutém dítek mučení.

Valerian císař hrdý
  Peklo k boji vyzývá,
Rozkaz vydal v říši tvrdý,
  Jímž se církvi posmívá.

Slzy pravověrných tekou,
  An jich trýzní tyrané,
Hlavu církve k smrti vlekou
  Krvolační katané.

Vlekou Xysta bez milosti
  Ku násilné odpravě.
Aby mnohou sloužil cností
  Církvi svaté k oslavě.

Vavřinec však jáhen svatý
  Za ním kráčí v úspěchu,
Láskou k otci církve jatý
  Hojnou skytá útěchu.

Proč můj otče v této dobé
  Oběť konáš bez sluhy,
Rovným v smrti chci býť tobě,
  Bych tvé došel zásluhy.

Dojdeš, jak si žádáš štěstí.
  Brzo po mém úmrtí,
Tak mu otec Xystus věstí
  Rovný osud při smrti.

Třetí den byl sluha Boží
  Pohnán před soud vladaře,
By mu vydal církve zboží,
  Znělo slovo císaře.

Milerád já vydám tobě
  Poklad církve celistvý,
Nepřiřknu nic z něho sobě,
  Vece jáhen mladistvý.

V rychlém chvátá domů spěchu,
  Bídníků všech svolává,
Císaři jich za útěchu
  Místo zboží podává.

V hrůzyděsném vladař vzteku
  Na Vavřince pohlíží,
Dlouhou mukou hrozí reku,
  Než se mu smrt přiblíží.

Po obnažení ho vložil
  Na rožeň teď železný;
Dobu muky tiše prožil
  Jáhen církve vítězný.

Z jedné strany upálený
  Při dlouhém dí mučení:
„Ať jsem na krm připravený
  Obrať tělo k pečení.

Láskou k Bohu roznícený,
  Duši Christu zasnoubil.
Necítil bol upálený,
  Jemuž oheň rosou byl.

Tvého patrone nám milý
  Vážíme si příkladu,
Bychom s tebou okusili
  Věčných nebes pokladů.