Stránka:Tyrolean Elegies (c 1932).pdf/26

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
20
TYROLSKÉ ELEGIE


A bylo to i docela na místě, že postavením pomníku v Douglas Parku právě Havlíčkovi, ukázali jsme a ukazujeme i ostatním Američanům, že měli jsme za oceánem ve staré vlasti geniálního zakladatele moderního českého novinářství a při tom současně muže tak ryzího, nepoddajného a neprodejného charakteru, jakých sama veliká země hvězdnatého praporu měla velmi pořídku.

Jako byly svého času kritické námitky proti Havlíčkovu pomníku, stejně tak vyskytnou se bezpochyby názory, že mohl překladatel sáhnout někam jinam do bohatého dnes zdroje modernější české poesie. Překlad “Tyrolských elegií”, napsaných Havlíčkem v Brixenu zrovna před 80 léty, bude se snad zdát leckomu trochu nečasovým a pro mladou českou Ameriku nevhodným i když je zde možno se odvolávat na 80leté jubilem jejich vzniku.

Ať dnes i naše česká a slovenská mládež v Americe, pokud aspoň její inteligentnější část se bude o tento anglický překlad Havlíčka zajímat — a o to, aby se oň zajímala se jistě přičiní uvědomělí rodiče a hlavně vychovatelé našeho dorostu na školách — učiní si aspoň přibližně správnou představu o významu muže žulového charakteru, který směle — i když jeho činnost a působení promítneme do užšího rámce českých zemí starého Rakouska — snese přirovnání s největšími duchy americké historie. Ať naše mládež zví, že to byl muž před jeh břitkým pérem chvěla se velká absolutistická monarchie starého Rakouska, která z obavy před strhující mocí jeho péra musila spoutat Havlíčkova genia v zapadlém tyrolském hnízdě Brixenu. Ať naše mládež zví, že ani ta nejlítější persekuce a žalářování v Brixenu nezlomila nepoddajného ducha a charakter českého genia, který na výsměch a na vzdory vídeňské persekuce píše v Brixenu Tyrolské elegie a Křesť sv. Vladimíra a brzy na to tato palčivá politická satira v tisíci a tisíci opisech po tají koluje z ruky do ruky v utlačované vlasti.

Opravdu švižně zbásněný anglický překlad Tyrolských elegií se svým přiléhavým rytmem i rýmem bude jistě vřele přijat naší veřejností. A s jistým zadostiučiněním bude jistě přijat i v naší staré vlasti,