Stránka:Svetozor r25 c22 text.pdf/29

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Nízký bassin vystupuje z květinového parterru. Kolem vnějšího vodojemu táhne se pás trávníkový, jejž objímá cesta fi m široká. Na čtyřech místech nalézají se u cesty kruhová sedátka pro obecenstvo, v jejichž středu vypínati se mají větší palmy ve vázách na vysokých podstavcích. Na obrubě spodního tohoto bassinu umístěno 8 roztomilých dětských fijíiir, držících zvířata vodní, jež chrlí proudy vody ku středu bassinu. Proti nim vystupují na přídích lodníck krásně vyvedené postavy čtvř vil. jež třímají charaktrrisujicí dary, čtyři hlavni přítoky Vltavy: Lužnice, Sázava. Otava a Berounka. Stojící postavy na středním sloupu nad prostřední vázou jsou allegorie Zdraví, Čistoty a Síly, kterýchžto předností zdrojem má býti Praze povždy Vltava.

Hlavní proud vody při této fontáně metán jest z nej-vyššiho bodu jejího do výše 25 metrň; proud ten padaje dolů roztřišťuje se o obruba mísy nejvyšší a spadá do vázy prostřetlní. na jejíž kruhové obrubě nalézá se 12 lvích hlav, z nichž voda proudí do bassinu spodního, do něhož mimo to proudy vod chrii se z výtokft, nalézajících se v mušlích mezi konsolaini kruhového podstavce. S osmi zmíněnými trysky na obrubě spodního bassinu jest tedy celkem 25 výtokň vody, z nichž je 9 tryskův.

Navržená fontána myšlena jest z tvrdého pískovce žehrovického a z bronzu. Z tohoto provésti by se mely: klučina s festonem na vrcholu fontány, tři stojící figury alletrorieké v hořejší její části, lví hlavy na obrubě prostřední mísy, čtyři štítky na její patce, nn^le s delfíny mezi konsolami, dívčí postavy na přídích lodních, reliéfy desk v tabulkách vnitrního vodojemu a dětské postavy se zvířaty na obrubě zevního vodojemu, tedy krátce veškera figurální čásť.

Krtiny ve starých Benátkách.

(K vyobrazeni na str. 257.)

Z mistrných dřevoryteckých reprodukcí několika jeho historických írenrft zná již čtenářstvo Světozora J. Wairreza jako výtečného, neobyčejnými vědomostmi kulturněhistoriekými vyzbrojeného zobrazitele života starých Benátčanii. Arci chybí reprodukcím pňvab oslnivého koloritu, jakým honosí se všechny výtvory francouzského tohoto malíře specialisty, a k jehož ro/.vinuti nádherné vlaské kostýmy XV. a XVI. vrkn dávají vítanou příležitosť. Rád proto volivá k výtvorům svým výjevy obřadní a ze společnosti vznešené, a této zálibě věren jest také na obraze, jejž dnes podáváme. Scéna odehrává se v jednom z nádherných kostelů benátských, v nichž „mramor slaví triumf svůj.“ „Kostely benátské," praví Neruda, Jsou jakoby musea nej-krásnějsírh pomníků, velikých, ba obrovských, na něž brali již i úbél místo mramoru. A jako museum jsou kostely také galérii nejvzácnějších obrazů. Pouť kostely benátskými až unavuje uměleckým svým bohatstvím..." V jednom z těch kostelů nákladné na jehlách stavěných pokřtěna tedy právě nejmladší ratolesť bohatého rodu benátského. Z rukou vznešené kmotry odevzdán vyšňořený potomeček v krajkoví a brokátu zase rukám chůvy, a celá rodina pohlíží naň ted jako na bytosť již mnohem moudřejší a důležitější a jakoby vyčisti chtěla dojem, jejž naů svatý obřad učinil. Ale nevděčný nový příslušník církve nedbaje věnované mu pozornosti klidné dříme nestaraje se o své vznešené vůkolí. Za hlavní skupinou vidíme v pozadí hlavu kněze, hovořícího se starším nobilem, kdežto v levo na stupních křtitelnice mladý šlechtic dvoří se půvabné krasavici a snad omlouvá s ní dostaveníčko nic nedbaje posvátnosti místa a právě vykonaného obřadu. Pro lásku však není žádného pravidla ani zákona, praví přísloví, jež mívá obyčejně pravdu. OBSAH. Text: Nejzápadněj&l Slovan. Historie o třech kapitolách od K. M. Čapka. (Pokračování.) — Milenkám básníků. Báseň Bohdana Kaminského. — Kapelníci při chráme sv. Víta v Praze. Napsal J. Debrnov. — Dvojí láska. Novella. Napsal M. A. Šiniáček. (Pokračování.) — Manžel Jacquelinin. Napsal André Theuriet. Iliustroval Luděk Márold. (Autorisovaný překlad.) (Pokračování.) — Edvard Jelínek. - Dřevené stavby z českého severovýchodu. Podává Jan Prousek. (Dokončení.) — Naftě vyobrazení. — Divadlo a hudba. — Šachy. — Hádanky. — Listárny. — Oznamovatel. Vyobrazení: Edvard Jelínek, spisovatel. Dle fotografie J. Mulače nakreslil Josef Mukařovský. — Z konkursu projektů na foutánu před Rudolfinem t Praze : Návrh ■ heslem Zdrojem buď vždy zdraví, čistoty a síly, vyznamenaný čestným uznáním. Provedli Bohuši. Schnirch a architekt Job. Fanta. Původní reprodukce se svolením sl. městské rady pražské. Dle fotografie ze závodu J. Mulače v Praze. — Krtiny ve starých Benátkách. Maloval Jacques Wagrez. — Dvé i Ilustrace L. Márolda k novelle Manžel Jacquelinin od A. Theurieta. — Stará zvonice (z Týna, ze Stakor, z Nedvězí), vétrní mlýn (u Borovnice), bývalý krytý most (u Turnova) a jiná roubená stavení, sruby, stodoly, studny, ploty atd Dle skutečnosti nakreslil a sestavil Jan Prousek. Podrobnosti okras z prken řezaných, lišty a okeničky fttitů v podobě kalicbův a jiných tvarů. Podpérací sloupce podsíní a pavlačí a jiné trámoví ze Zásady, Žel. Brodu, Dolanek, Újezda Svijanského a j. Sestavil Jan Prousek. Stavení z Března u Ml. Boleslavi. Dle náčrtu J. Šimáka nakreslil Jan Prousek. Studie z Března u Ml. Boleslavi. Dle kresby J. Šimáka provedl Jan Prousek. (IIlustrace ke článku: Dřevené stavby z českého severovýchodu.)

Listárny, hádanky, rozřešení a luštitele viz v příloze. Zároveň s číslem tímto vyšlo Bazaru čís. 8. se střihovou přílohou.