Stránka:Stavby Ústředního spolku československého průmyslu cukrovarnického.djvu/10

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


ve třetím patře knihárna a skladiště. Část reprodukční se nachází ve dvorním křídle se samostatným schodištěm a výtahem s konstrukcí nosnou, nezávislou od budovy, aby se otřesy nepřenášely do reprodukčních sálů. V podkroví jest reprodukční atelier s dvěma terasami, Při průjezdu jest lože vrátného tak umístěno, že může tento kontrolovati vstup do části obytné a kanceláří, i do vlastní tiskárny a do manipulačního nádvoří, odděleného od dvorku obytné budovy. Vstup do tiskárny jest z nádvoří, Na něm jsou umístěny garáže a jídelna pro dělnictvo, kde se toto může zdržovati v poledni přestávce. Zbývající plochu vyplňuje zeleň trávníků a keřů, Kotelna ústředního topení teplou vodou nachází se v suterénu, sklad paliva pod průjezdem a částí dvora. Pro teplou vodu v šatnách a umývárnách, umístěných v každém patře u schodiště, jsou zařízený automatické aparáty. Těžký výtah nákladní jest přístupný z průjezdu, Před vstupem ze dvora byla zřízena u průjezdu zasklená střecha, takže všechna doprava surovin i zboží jest chráněna před nepohodou. Zastavěná plocha tovární částí tiskárny činí 960 m2, části obytné 250 m2. Konstruktivní výšky pater tiskárny jsou 4,80-3,80 m, Veškeré stropní a sloupové konstrukce jsou betonové. Střecha jest kryta dřevocementem, nad obytnou částí prejzy, Fasáda jest provedena ze škrabané, šedé omítky, umělého kamene a režného zdiva z červených leteckých cihel. Sokl jest obložen modrou slezskou žulou.

Obr. 11. Vstup do průmyslové tiskárny na Letné.

Je patrno, že výstavba tak choulostivých, rozsáhlých staveb jedinou technickou kanceláří znamená ohromný kus organisátorské práce, kterou cukrovarnický průmysl prospěl znamenitě ku konsolidaci rozvrácených poměru poválečných v republice, kterážto věc také ještě nebyla dostatečně po zásluze oceněna.

Předkládaje veřejnosti ponejprv v celku obrazy tohoto cyklu staveb, upozorňuji ještě na tu okolnost, že veškeré plány a detaily provedl jsem výhradně ve své kanceláři, kde byly dělány detaily i celého zařízení speciálního a laboratorního, a že vzdor krátké prováděcí době všecky práce zadávány byly ofertním řízením na podkladě nejméně čtyř seriosních ofert.

266