Stránka:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu/5

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Proto jsi nám přikázal, Otče dobrotivý, abychom slavnost tohoto dne započali s rozsvícením světel, abychom si připamatovali, že jediným určením naším jest, snažiti se po věčném světle milosti Boží, a abychom děkovali Tobě za světlo pravého náboženství a svatých zákonů, jimiž jsi nás osvítil.

Otče na nebi! Toto předepsané nařízení zbožně vykonávám i modlím se k Tobě, milostiplný stvořiteli všech tvorů: Sešli mi světlo své pravdy a osvětli kroky mé, by noha má nevkročila na stezku temnoty, nýbrž aby vždy kráčela ve světle Tvého náboženství spasného; ochraň mne i v tento posvěcený den před každým nebezpečím a před všelikým neštěstím, aby duše má v radostném klidu světila tento sabat podle svaté vůle Tvé.

Pochválen budiž, Hospodine, jenž posvěcuješ sabat. Amen.


Modlitba o sabatu.

Bože všemocný! Den tento určen svatou vůlí Tvou odpočinku a zotavení.

Stvořiteli a Pane světa! Co mohlo by mne více potěšiti, posilniti a povzbuditi, než tiché povznešení mysle k Tobě, jenž v moci máš život můj a všecky osudy mé.