Stránka:Processus iudiciarius contra Jeronimum de Praga, habitus Viennae a. 1410-1412 - 1898.djvu/7

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Úvod.

V knihovně Vatikánské pod signaturou »Ottobonianus lat. 348« nalézá se rukopis velkého oktávu, obsahující na 305 listech celou řadu traktátů, jež se týkají hnutí Husitského a velkých koncilií XV. století. Mimo jiné jsou tu na fol. 260–280 akta »Processu proti Jeronymovi«, provedeného roku 1410–1412 ve Vídni. Na tento kodex ukázal již roku 1838 Palacký,[1] ale neměl ho asi v rukou, poněvadž v popisu jeho nečiní o našem »Processu« ani zmínky.

Událost sama sebou je známa z akt koncilu Kostnického[2] zmínil se o ní již Palacký,[3] a obšírněji Tomek.[4] Avšak rukopis Ottobonianský podává mnohem více: máme tu před sebou ve formě notářského spisu podrobný protokoll o celém průběhu processu, s artikuly obžaloby, s výpověďmi svědků a nálezy soudními – pramen to uplně nový a neznámý.

Předkládaje jej tuto čtenáři, nemám v úmyslu, podati zároveň kritický rozbor jeho; neboť to předpokládá podrobné studium života a činnosti Jeronymovy – práce to dlouhá a obtížná, uvážíme-li, že o tomto vynikajícím spolupracovníku Husově dosud tak málo bylo psáno. Přestanu tudiž na stručném vylíčení processu a na rozboru akt po stránce formální, ponechávaje ostatní příštímu životopisci mistra Jeronyma Pražského.

* * *

Dne 29. srpna r. 1410 v prostranné jizbě domu officiala biskupa Pasovského ve Vídni sešla se celá téměř obec učení Vídeňského, mezi nimi zvláště mistři Lambert z Geldern, Mikuláš z Dinkelsbühelu, Michal Suchenschatz a Petr z Pulky, professoři, a Jindřich z Kitzbühelu, Kašpar z Maiselsteinu a Jan Sintramův, doktoři práva církevního. Ondřej z Grillenberga, kanovník Pasovský a officiál biskupa Pasovského ve Vídni, měl souditi mistra Jeronyma


  1. viz stručnou zmínku v Italienische Reise, str. 60.
  2. v. d. Hardt, Magnum oecumenicum concilium Constantiense IV, 682–683.
  3. Dějiny národu Českého III/1? str. 169.
  4. Dějepis města Prahy III? str. 492–493.