Stránka:POKORNÝ, Martin, ed. Stručný nástin české práce vědecké v mathematice, fysice i astronomii - 1882.djvu/20

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována
18


architektů a inženýrů v Čechách, jenž časopisem svým, již od r. 1866 vycházejícím, nemálo přispěl k rozhojnění naší literatury. Z důležitějších prací hudtež jmenovány tyto:

Fr. Müller, O nivelování grafickém (1867); B. Nosek, Nejlacinější konstrukce dřevěných mostů; F. Novák, O barometrickém měření výšek s aneroidem (1868); K. V. Zenger, Popis nově patentovaného manometru, Světloměr diferenciální; V. Bukovský, Některé zprávy o pevnosti českého stavebního kamene (1870); K. V. Zenger, Dva nové hydroelektrické řetězy (1871); Edv. Bazika, O výměnách, Příspěvek ku kladení výměn (1872); V. Bukovský, Zpráva o provedení měření vody na Labi blíž Poděbrad; J. Šolín, Geometrická theorie trámů spojitých (4 články); Fr. Vála, Příspěvek ku grafickému vypočtění tuhých parabolických, v patkách volně uložených nosičův; Aug. Pánek, Příspěvek k náuce Navierově o řetězových mostech (1873); K. Kořistka, Dva diagramy k rychlému vypočtění měřených výšek; Aug. Salaba, O spotřebě vody turbin a jich efektu při rozličných rychlostech otočných; Jos. Šolín, Geometrická theorie trám spojitých; Fr. Vála, Grafické tabulky k určování plochy příčných řezů silnic a železnic; Kr. Petrlík, O kubatuře výkopů a náspů; V. Urban, O parních strojích Woolfových (1874); Aug. Salaba, O železných krovech obloukových (1875); J. Polívka, Mají se dřevěné železniční pražce impregnovali anebo má-li se na jejich místě zavésti vrchní stavba? Ant. Pravda, Parní dmychadlo v Karlo-Emilově huti u Berouna (1876); J. Šolín, Příspěvek k theorii zevnitřních sil trámu přímého; F. Šíma, O výlohách dopravních při železnicích; V. Plenkner, Provedení hydrotechnických měření na školách (1877); J. V. Reiter, K objasnění návrhu nového Pražského mostu přes Vltavu; J. Pešek, Grafická tabulka k určení součinů

a

Em. Hertík, Parní stroj s proměnlivou expansí řízenou regu-