Stránka:POKORNÝ, Martin, ed. Stručný nástin české práce vědecké v mathematice, fysice i astronomii - 1882.djvu/18

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
16


věd“ (1881). Letošního roku také snaživý St. Doubrava přistupuje k rozmnožení řad theoretiků vydáním spisu „O elektřině.“

Je-li tedy počet samostatných spisů fysikalních dosud neveliký, můžeme poukázati k řadě zajisté potěšitelné badatelův, kteří výsledky prací svých uložili v časopisech odborných. Tak psal do „Časopisu Musea českého“ v létech 1847 až 1852 pojednání o elektřině náš proslavený rodák, universitní professor Fr. Petřina, vynálezce přístrojů magnetoelektrických a první řešitel otázky o současném telegrafování jedním drátem opačnými směry, J. Smetana (1847 a 1848), E. Šöbl (1851), V. Š. (1855), J. B. Staněk (1858). Do „Kroku“ z r. 1864—1865 psali J. DastichHerold; do „ŽivyJ. BaldaAnt. Majer (1854), A. ŠvarzerVojt. Šafařík (1859), Fr. Studnička (1861 a 1862), Jos. Dastich (1861 a 1862), Jos. Smolík (1862), B. NosekL. Švarc (1862), K. V. Zenger (1863 a 1867); do „Časop. mathematického“ (1872—1882) Gabr. Blažek, Fr. Čecháč, Em. Čubr, Jos. Fürst, Lad. Hajniš, Fr. Hejzlar, Jos. Hervert, Fr. Houdek, Fr. Hromádka, Jos. Janoušek, L. Kapras, Fr. Koláček, Mír. Neumann (kterýžto bohužel záhy smrtí nám odňatý nadějný muž byl první, jenž na universitě Pražské přednášel fysiku po česku), Aug. Pánek, V. Rosický, Aug. Seydler, K. Zenger; do „Archivu mathematiky a fysiky“: Aug. Pánek (1876), Č. DvořákFr. Koláček (1879); do „Osvěty“: Fr. Studnička (1871), Mart. Pokorný (1873).

Také články v „Náučném Slovníku“ dlužno sem počítati, ježto mnohý obsáhlostí svou celému pojednání se rovná; největší čásť jich podali: Jiljí Jahn, Václ. Jandečka, Mart. Pokorný.

Pro širší kruhy, tedy jakožto spisy populární, ač nikoli v slohu tak prostonárodním, jako jsou spisy Kodymovy, sepsány jsou „Síly přírody“ od Mart. Pokorného (jakožto