Stránka:POKORNÝ, Martin, ed. Stručný nástin české práce vědecké v mathematice, fysice i astronomii - 1882.djvu/17

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla ověřena
15


Když však r. 1860 založeny české střední školy, vzalo také spisování školních knih z toho podporu, ačkoli zůstalo ovšem daleko za souběžnou činností mathematickou. Původní školní knihy jsou Ant. Majera „Fysika pro nižší školy“ (1862), „Fysika pro vyšší školy“ (1870), Jos. Kliky „Fysika pro nižší gymnasia a realky,“ již po smrti spisovatele upravil Em. Leminger (1880), G. Müllera „Fysika pro c. k. ústavy ku vzdělání učitelův a učitelek“ (1881). Pro dívčí školy zvláště napsali knihy: J. Pažout ve sbírce „Dívčí škola (1864) a K. Starý „Fysika pro vyšší dívčí a jiné střední školy (1869). Diagramy s potřebným výkladem vydal Fr. Hromádka r. 1878 nazvav je „Obrazy ze silozpytu.“ Od téhož spisovatele vyšel r. 1879 „Přehled silozpytu,“ jakási fysika in nuce, určená zvláště pro abiturienty středních škol. Jakožto zvláštní díl „Školy průmyslové“ vydal A. Švarcer „Počátky mechaniky a strojnictví atd.“ (1862).

Jos. Klika (shora jmenovaný) sepsal „Fysiku“ (1875, jakožto čásť „Názorného atlasu k Slovníku náučnému“).

Založení českého učení na ústavě polytechnickém mělo za následek také zvýšení vědecké činnosti, ale jednak již před tím mužové vlastenečtí mezi učenci počali vědeckou stránku fysiky českým jazykem pěstovati, jednak v samostatných pracích literatních zůstávalo se i zde za literaturou mathematickou až do let nedávných. — Hned r. 1865 vydal professor Karel Václ. Zenger I. díl „zkušebné fysiky;“ týž pilný badatel sepsal mnoho jednotlivých pojednání otištěných v aktech učené společnosti Pražské, pak pojednání v „Živě“ r. 1863 a 1867, i chystá nyní právě do tisku novou obsáhlou fysiku experimentální. Mladý učenec náš Aug. Seydler počal r. 1880 vydávati spis „Základové theoretické fysiky,“ jehož vyšel díl prvý. — Oba spisy tyto doplňovati se budou ovšem na vzájem, čímž vědecká fysika v literatuře naší dojde zastoupení náležitého. Od téhož A. Seydlera vyšly také: „Rozhledy v oboru mechanických