Stránka:POKORNÝ, Martin, ed. Stručný nástin české práce vědecké v mathematice, fysice i astronomii - 1882.djvu/16

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla ověřena
14


R. 1844 zahájil spisovatelskou činnosť svou Fil. St. Kodym „Nedělními zábavami“ (I. díl, o teple). Tímto spiskem započalo se pěstování populární fysiky tak šťastně a tak mistrně, že musí se Kodym prohlásiti za prvého zakladatele a spolu mistra populárního slohu. Ještě větší zásluhu získal si svým „Naučením o živlech“ (ve dvou dílech (1849 a 1863). Také vydal „Úvod do živlovědy“ (1864), určený za školní knihu pro střední školy, jehož zavedení však bylo nemožno, ježto spořádání spisu nebylo v souhlase s osnovou školního učení.

Po roce 1849, kdy na středních školách našich, veskrze německých, popřáno pohostinsku jaksi i jazyku českému právo pobytu až do r. 1853, vyskytla se jediná původní učební kniha, t. jmenovaného již Jos. Smetany „Počátkové silozpytu č. fysiky“ (1852), určená pro nižší gymnasia a reálky.

Vedle toho však našel se nejeden učitel střední školy, který s nemalým sebezapřením jedině pro dobrou věc naši spisoval pracně přednášky fysikalní, kteréž z vlastního rukopisu jeho opisovali sobě žáci, aby používali jich na místě školní knihy. Tak pisatel tohoto přehledu sám v třídách vyššího gymnasia v letech 1852—3 učil se fysice z opisu pěkně sestavených přednášek milovaným jeho učitelem Václ. Jandečkou. Jako nedošly tyto zápisky uveřejnění tiskem, tak zajisté tehdy mnoho jiných „psaných“ školních knih podobně zaniklo, na nemalou škodu literatury naší.

V mezidobí od r. 1853 až do r. 1860, v němž jazyk český ze škol středních opět byl vypuzen co do užívání jeho pro přednášení v jednotlivých předmětech, vyskytly se také jen poskrovnu spisy o theoretických otázkách fysiky pojednávající. Zde uvésti sluší jen Ant. Majera, jenž vydal polovědecky, polopopulárně psané spisky: „O spojivosti“ (1855), „O rovnováze“ (1857), a pak J. Krejčího, jenž sepsal „Fysiku pro reální a průmyslové školy“ (1859).