Stránka:POKORNÝ, Martin, ed. Stručný nástin české práce vědecké v mathematice, fysice i astronomii - 1882.djvu/19

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována
17


druhý díl „Kroniky Práce,“ 1868), „Úvod do Helmholtzovy fysikalní theorie hudby“ (1872) a „Z přírody“ (1873, soubor článků dříve psaných porůznu) od Fr. Studničky, „Síla elektrická a výkony její v lidské službě“ od F. Hromádky („Osvěta lidu,“ 1872), „O pokroku přírodních věd“ od Jos. Durdíka (soubor článků dříve porůznu psaných, 1874).

Přeloženo z frančiny pro hloubku obsahu jest dílo: „Mechanická theorie tepla;“ sepsal K. Briot, přeložil J. Pšenička (1877).

Historii fysiky věnováno dosti pozornosti v různých směrech. Tak napsal Jos. Smolík v „Živě“ dějiny některých strojů fysikalních (1860—61). Životopisy vynálezcův a theoretiků podali: Fr. Hromádka „Alex. Volta“ a „Fr. Baco z Verulamu“ (v Časopise mathematickém), Mart. Pokorný „Stefenson“ (v „Matici průmyslnické“). Z historie literární podali přehledy o rozvoji fysikalní literatury české Fr. Studnička v Časopise Musejním (1876), Mart. Pokorný v „Osvětě“ (1879). Mimo to podávají A. Seydler v časopise mathematickém a B. Raýman v Chemických listech „Rozhledy fysikalní.“

V technické fysice vyšly nejprve A. Majera „Technické tabulky“ (1858) ; spisem posud nejhlavnějším jest J. Šolína „Theorie zevnitřních sil trámů přímých“ (1878); dále vydal B. Pek „Stavebnou mechaniku“ (1881). Mimo to máme několik spisův o parním kotli ku potřebě praktické, na př. od Správky, Vojt. Šimerky[red 1], Fr. Hromádky.

Z českých fysikův, kteří dosaváde práce své uveřejnili jiným než českým jazykem (ve zprávách Vídeňské akademie, České společnosti nauk atd.), budtež ještě jmenováni: K. Domalíp, J. Finger, V. Strouhal a j.


K závěrku nutno úpozorniti ještě na veledůležitý spolek, pěstující fysiku a mathematiku hlavně výkonnou, totiž spolek

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. V knize je uveden ‚Vojt‘, pravděpodobně se jedná o Vincence Šimerku.