Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/74

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
62


valdy s poměrně malými obětmi vybavil, k čemu bylo ovšem potřebí půjček, kteréžto většinou od kapituly byly povoleny.

3. Nechvalný onen přechmat na cizí peníze v kostelní pokladně lze poněkud omluviti nesmírnou nouzí tehdejšími válkami spůsobenou, kterýžto přechmat biskup Jan sám veřejně naznal a alespoň částečně nahradil.

Rovně s učeným Volným pravíme, že neprávem rozkřičený biskup Jan Mráz nezemřel[1] v kletbě církevní, které ostatně nikterak nezasloužil, nýbrž zemřel, jak jiný spolehlivější pramen praví[2] „v pokoji a byl pochován na velechrámě Olomouckém při vchodu do chóru před sakristií, kde různé kostelní věci byl odcizil.“[3] A konečně podotýkáme, že právě popsaný přechmat biskupa Jana XI. vztahoval se pouze na peníze v chrámě složené a nikoli na posvátné nádoby a kostelní klenoty, jelikož v inventářích dómského kostela z r. 1430. a z r. 1435.[4] nacházíme přemnoho klenotů prastarých a převzácných, jež by byl kaceřovaný biskup nejvýhodněji prodal, kdyby byl býval skutečně tak podlým, jak nám jej vymalovali mužové, jimž se jednalo ve spisech jejich více o řečnické ozdoby, než o svědomitosť a dějepisnou pravdu.

Biskup Olomoucký a zároveň patriarcha Antiochenský, Václav Králík (od r. 1412.—1416.) zjednal sobě o náš velechrám zásluhu tím, že čásť ostatků sv. Longína, jež byl sebou r. 1409. z Říma do Prahy donesl, jemu daroval[5] a biskupský dům za biskupským kostelem stojící, jenž stářím a též i ohněm[6] již byl velmi sešlý, s dobré polovice poopravil.[7]

Bouře husitské, které Čechami a Moravou velemocně po úplných 20 let otřásaly, a které tolik chrámů a klášterů byly zničily, velechrámu Olomouckému nijak neuškodily. Byltě tehdy Olomouckým biskupem kardinál Jan X. příjmím Železný (od r. 1417.—1430.,) jenž v oněch neblahých dobách nejen slovem nepřátelům církve katolické odporoval, nýbrž vida, že stádce jeho jest napadáno mečem,


  1. Biskup Olomoucký Jan Mráz zemřel r. 1403. po 11. srpnu.
  2. Richter Series 116.
  3. Tamže str. 117.
  4. Kap. arch. A. III. c. 24. a A. III. d. 2.
  5. Ziegelbauer Olomucium sacrum Tom. II. C. O. str. 202.
  6. Viz str. 3.
  7. Richter Series str. 143. Vypravuje se též o jmenovaném biskupovi, že nechal stalla kanovnická z chóru odstraniti, jelikož biskupský trůn zastíňovala.