Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/111

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
99


Tuto stavbu rozpočetl stavitel Jan Nep. Mohrweiser[1] na 23.746 zl. 16 kr.

Zedníci měli totiž dostati 3899 zl. 52 kr.
tesaři 4175 05
pokrývači 304 32
kamenníci 69 18
stoláři 291
hodinář měl dostati 1500
zvonař měl dostati za přelévání 3 zvonů a dvou mísek z hodin 5697
klempíř měl dostati 3728
zámečník 1000
Na nepředvídané výlohy se čítalo 1200

23.746 zl. 16 kr.
 Jelikož ale po požáru zůstalo:[2][red 1]
ze střech mědi za 3264 zl. 24 kr.
zvonoviny za 4383
částky hodin za 800
a starého železa za 76 15

8523 zl. 39 kr.
mělo se na opravu věží věnovati 15.222 zl. 37 kr.,
jednu zlatku po 60 kr. počítajíc.

Aby jemu bylo lze, ihned stavbu věží započati, vypůjčil sobě kardinál Koloredo dne 1. června r. 1803. s povolením kapituly z kostelních peněz 10.000 zl. na 5 zl. ze sta s tou podmínkou, že každoročně on aneb jeho nástupce bude spláceti po 1000 zl. A tím způsobem bylo lze stavbu podniknouti, která tak rychle prospívala, že do roku byla stavba věží úplně dokonána. Dne 4. září r. 1804. byla na novou průčelní dómskou věž za radostné hudby zasazena nová měděná báně, do nížto se vložil popis ohně z r. 1803.[3] Tuto


  1. Viz jeho rozpočet ze dne 24. dubna 1803. ve zdejší kapitulní kanceláří.
  2. Dle inventáře dne 19. března r. 1803 vyňatého.
  3. Tento popis byl při sdělávání báně r. 1885. vyňat a Jeho Eminenci do Kroměřiže zaslán. Popis jest tentýž, jako onen, jenž se ve zdejší kapitulní kanceláři chová a pochází z péra tehdejšího kapitulního bibliotekáře a archiváře Jana. Nep. svobodného pána z Buol-u. Ku konci popisu jsou udáni všichni tehdejší pohlavárové totiž papež, císař, arcibiskup Olomoucký, jeho kapitola, konsistoř, arcibiskupští, konstorialní a kapitulní úředníci, pevnostní velitel měšťanosta atd.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Předchozí poznámka o inventáři se v původním textu nachází na str. 99 mezi poznámkami pod čarou označená dvěma hvězdičkami (**), ovšem autor na ni zřejmě opomenul odkázat z textu. Dle smyslu poznámky jsme odkaz umístili na počátek tabulky obsahující výčet materiálu zůstavšího po požáru (v původní knize rovněž na str. 99).