Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/101

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
89


ale s jeho povolením při výkonech církevních jak ve velechrámě samém, tak i mimo něj, též na sněmech diœcesanních, provincialních a všeobecných i v přítomnosti kardinálů, papežských vyslanců, arcibiskupů a biskupů užívati odznaků biskupských a sice mitry, kříže, prstenu a berly.[1]

Zvláštního případu dočítáme se u r. 1730. Kardinál ze Sintzendorfu byl totiž zároveň Olomouckým kanovníkem. A když se k volbě děkana do Olomouce chtěl dostaviti, nevěděla sobě kapitula rady, jak tohoto zvláštního svého člena uvítati. I obrátil se tehdejší kapitulní probošt František Ferdinand hrabě z Oedtu na Olomouckého biskupa, kardinála hraběte ze Schrattenbachu, s prosbou, aby v tomto případě on sám ráčil rozhodnouti. V přípisu svém z Kroměříže dne 5. ledna 1730. uznal kardinál Schrattenbach za vhodné, aby se pro kardinála ze Sintzendorfu ve velechrámě jeho sedadlo v předu i v zadu potáhlo damaškovým kobercem, ale ne na spůsob baldachýnu. A kdyby se súčastnil volby, ať jeho křeslo v řadě ostatních kanovníků též baldachýnem se potáhne, jak prý to bývá zvykem v Němcích při volbě říšských prelátů, k nimž se též častěji takový kardinál dostaví.[2]

V našem období dožila se též kaple sv. Anny velikého vyznamenání. Dne 22. června r. 1752. dovolil totiž papež Benedikt XIV rektorovi u sv. Anny a všem jeho nástupcům právo, že s přivolením svého biskupa může užívati odznaky pontifikalní na spůsob Olomouckých dómských prelátů při všech obřadech církevních nejen ve své kapli, nýbrž i ve všech ostatních kostelích. Kníže biskup Olomoucký Maximilián hrabě z Hamiltonů dovolil dne 26. října 1761. zdejšímu rektorovi u sv. Anny toho práva užívati v ten spůsob, že mohl sice pontifikální odznaky nositi v ostatních kostelích diœcese, Olomoucký velechrám však vyjímajíc.[3]

Největší vyznamenání pro náš velechrám v tomto období jest, že dne 6. prosince roku 1777. na žádosť císařovny, české královny a moravské markraběnky, Marie Terezie, papež Pius VI. povýšil dosavádní „apoštolské stolici bezprostředně podléhající (cathedralem ecclesiam Olomucensem sedi apostolicae immediate subjectam) biskupství Olomoucké na arcibiskupství a podřídil jemu nově zřízené biskupství Brněnské tak jakož i ono, jež svým časem se


  1. Ol. kap. arch. B. V. a. 72.
  2. Krom. K. a. reg. 20. 7. 4.
  3. Ol. kap. arch. B. VI. d. 29.